Al- Faatihah

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 

[1]

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

[2]

Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.

[3]

Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

[4]

Yang Menguasai pemerintahan hari Pembalasan (hari Akhirat).

[5]

Engkaulah sahaja (Ya Allah) Yang Kami sembah, dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan.

[6]

Tunjukilah kami jalan yang lurus.

[7]

Iaitu jalan orang-orang yang Engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) orang-orang yang Engkau telah murkai, dan bukan pula (jalan) orang-orang yang sesat.