An-Nasr

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 

[1]

Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan (semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Makkah), -

[2]

Dan engkau melihat manusia masuk dalam ugama Allah beramai-ramai, -

[3]

Maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadaNya, sesungguhnya Dia amat menerima taubat.