An-Nass

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 

[1]

Katakanlah (wahai Muhammad): "Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia.

[2]

"Yang Menguasai sekalian manusia,

[3]

"Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia,

[4]

"Dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam, -

[5]

"Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia, -

[6]

"(Iaitu pembisik dan penghasut) dari kalangan jin dan manusia".