Al-Qalam

Makkan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Ved pennen, og det man skriver!

(2) Du er ikke besatt, takket være Guds nåde.

(3) Du har velfortjent lønn i vente.

(4) Du har en høy karakter.

(5) Du vil se, og de vil se,

(6) hvem av dere som er hjemsøkt av fristelse.

(7) Herren kjenner best hvem som forviller seg bort fra Hans vei, og Han kjenner best hvem som er på rett vei.

(8) Hør ikke etter dem som fornekter!

(9) De ønsker at du viser kompromissvilje, så vil de gjøre det samme.

(10) Hør ikke etter hver foraktelig storsverger,

(11) som baktaler folk og går rundt med rykter,

(12) som hindrer det som godt er, som begår overtredelser i synd,

(13) rå og påtrengende,

(14) fordi han har rikdom og sønner.

(15) Når Vårt ord fremleses for ham, sier han: Fabler fra gamle dager.

(16) Vi skal merke ham på snuten!

(17) Vi har satt dem på prøve, som Vi satte haveeierne på prøve, da de bedyret at de visselig skulle høste den om morgenen,

(18) uten å gjøre unntagelsen (om Gud vil).

(19) Men en hjemsøkelse fra Herren hjemsøkte den mens de sov,

(20) og om morgenen var den som en stubbmark.

(21) Om morgenen ropte de til hverandre:

(22) Kom dere tidlig av gårde til deres marker, om dere skal høste.

(23) Så drog de av gårde, idet de hvisket til hverandre.

(24) Ingen fattig stakkar skal i dag komme inn til oss.

(25) De gikk tidlig, bestemte og effektive.

(26) Men da de fikk se den, sa de: Vi må ha gått feil,

(27) nei, vi er blitt plyndret!

(28) Den mest rimelige blant dem sa: Sa jeg ikke til dere: Hvorfor gir dere ikke lovprisning?

(29) Da sa de: Ære være Herren! Vi handlet visselig ondt.

(30) Og de vendte seg mot hverandre med gjensidige bebreidelser.

(31) De sa: Ve over oss! Vi var oppsetsige.

(32) Kanskje Herren vil gi oss en have som er bedre i bytte for den. Til Herren setter vi vårt håp.

(33) Slik er straffen. Men straffen i det hinsidige er større, om de bare visste.

(34) De gudfryktige har i vente hos Herren lykksalighetens haver.

(35) Skulle Vi vel gjøre de Gud-hengivne lik synderne?

(36) Hva er det i veien med dere? Hvordan er det dere vurderer?

(37) Eller har dere en Bok som dere studerer?

(38) I den ville dere nok finne det dere ønsker!

(39) Eller har dere en edsforpliktelse fra Oss, som gjelder til oppstandelsens dag, så dere får det slik som dere vurderer?

(40) Spør dem hvem som innestår for dette!

(41) Har de kanskje andre guder? Så la dem bringe sine guder, om de snakker sant.

(42) Den dag man binder opp om seg i påvente av at noe skal skje, og de beordres til å falle ned, så kan de ikke.

(43) Der de står med nedslagne blikk mens fornedrelsen ligger over dem, for de ble kalt på til å falle ned mens de var friske og sunne.

(44) Overlat til Meg dem som fornekter dette budskap! Vi skal la dem gå videre, litt etter litt, uten at de er klar over det.

(45) Jeg gir dem frist. Sannelig, Min plan står fast.

(46) Forlanger du vel betaling av dem, så de nedtynges av gjeld?

(47) Eller har de hånd om det skjulte, så de noterer?

(48) Vent i tålmod på Herrens avgjørelse, og vær ikke som mannen i fisken (Jonas), som ropte i desperasjon.

(49) Hvis ikke Herrens godhet hadde nådd ham, ville han vært kastet opp på en øde strand, og vært en bebreidet.

(50) Men Herren utvalgte ham og gav ham plass blant de rettferdige.

(51) Sannelig, de vantro er nær ved å få deg til å miste fotfestet med sine blikk når de hører formaningen, og sier: Han er sannelig besatt!

(52) Men dette er intet annet enn en formaning for all verden!