Noi ţi-am dezvăluit ţie, precum le-am dezvăluit şi lui Noe şi profeţilor de după el. Noi le-am dezvăluit lui Abraham, lui Ismail, lui Isac, lui Iacob, triburilor, lui Iisus, lui Iov, lui Iona, lui Aaron, lui Solomon. Noi i-am dăruit lui David Psalmii. (163) Noi le-am dezvăluit profeţilor a căror istorie ţi-am povestit-o şi profeţilor a căror istorie nu ţi-am povestit-o. Cu adevărat Dumnezeu a vorbit lui Moise. (164) Noi le-am dezvăluit profeţilor vestească şi să predice că, după venirea profeţilor, oamenii nu mai au nici o pricină să se mpotrivească lui Dumnezeu. (165) Dumnezeu mărturiseşte că El a pogort cu ştiinţa Sa ceea ce a fost pogort asupra ta. Şi ngerii mărturisesc, nsă Dumnezeu este de ajuns ca Martor. (166) Cei care tăgăduiesc şi i abat pe oameni de la calea lui Dumnezeu se află ntr-o adncă rătăcire. (167) Celor care tăgăduiesc nsă şi nedreptăţesc, Dumnezeu nu le va ierta şi nici nu-i va călăuzi pe vreun drum, (168) n afară de drumul Gheenei, unde vor veşnici, căci aceasta Îi este lesne lui Dumnezeu. (169) O, voi oameni! Trimisul v-a adus Adevărul de la Domnul vostru: credeţi, căci aşa este bine pentru voi. Dacă veţi tăgădui... Ale lui Dumnezeu sunt cele din ceruri şi de pe pămnt. Dumnezeu este Ştiutor, Înţelept. (170)