Ei vor voi iasă din Foc, īnsă nu vor ieşi, căci, de o osāndă neostoită, vor avea parte. (37) Tăiaţi māinile hoţului şi ale hoaţei: aceasta va fi o răsplată pentru ceea ce au săvārşit şi o pedeapsă de la Dumnezeu. Dumnezeu este Puternic, Înţelept. (38) Către cel care se căieşte după păcat şi se īndreaptă, Dumnezeu se īntoarce. Dumnezeu este Iertător, Milostiv. (39) Nu ştii că a lui Dumnezeu este īmpărăţia cerurilor şi a pămāntului? El osāndeşte pe cine voieşte şi iartă pe cine voieşte. El este Atotputernic. (40) O, trimisule! Nu te māhni pentru cei care se grăbesc către tăgadă şi nici pentru cei care spun cu gurile lor: “Noi credem!”, pe cānd inimile lor nu cred şi nici pentru acei care, evrei fiind, īşi apleacă urechea la minciună, şi nici pentru cei care-i ascultă pe unii care nu au venit la tine. Ei răstălmăcesc Cuvintele pogorāte. Ei spun: “Dacă aceasta v-a fost dat, luaţi-l, de nu, băgaţi de seamă!” Nimic nu veţi putea īnaintea lui Dumnezeu ca să-l apăraţi pe cel pe care Dumnezeu vrea să-l aţāţe la neascultare: aceştia sunt cei cărora Dumnezeu nu vrea să le cureţe inimile. În Viaţa de Acum au ruşinea şi īn Viaţa de Apoi, de o osāndă cumplită, vor avea parte. (41)