Nu apropiaţi de averea orfanului, pānă ce nu a atins vārsta desăvārşirii, decāt pentru o bună folosinţă. Folosiţi greutăţile şi măsurile drepte. Noi nu īmpovărăm pe nimeni decāt după putinţa lui. Cānd vorbiţi, fiţi nepărtinitori chiar de este vorba de o rudă apropiată. Fiţi credincioşi legămāntului cu Dumnezeu. Pe acestea vi le porunceşte. Poate veţi aminti! (152) Aceasta este calea Mea cea dreaptă. Urmaţi-o! Nu urmaţi cărările care īndepărtează de calea lui Dumnezeu. Pe acestea vi le porunceşte. Poate veţi teme! (153) Apoi Noi i-am dăruit lui Moise Cartea, ca īntregire a binelui pe care el l-a săvārşit, ca lămurire a tuturor lucrurilor, drept călăuză şi milostivire. Poate vor crede īn īntālnirea cu Domnul lor! (154) Aceasta este o Carte binecuvāntată pe care Noi am pogorāt-o. Urmaţi-o! Temeţi-vă de Dumnezeu! Poate veţi fi miluiţi! (155) nu spuneţi: “Nu a fost pogorātă Cartea decāt asupra a două popoare īnaintea noastră, de aceea noi nu-i ştim īnvăţătura.” (156) nu spuneţi: “Dacă ar fi fost pogorātă Cartea asupra noastră, noi am fi fost mai bine călăuziţi decāt ei.” Domnul vostru v-a dat o dovadă vădit㠗 călăuză şi milostivenie. Cine este mai nedrept decāt cel care socoate semnele lui Dumnezeu minciună şi īntoarce spatele? Curānd īi vom răsplăti cu cea mai rea osāndă pe cei care au īntors spatele semnelor Noastre. (157)