Dacă ştergem vreun verset ori l dăm uitării, atunci venim cu altul mai bun ori asemenea lui. Nu ştii că Dumnezeu este Atotputernic? (106) Nu ştii că a lui Dumnezeu este mpărăţia cerurilor şi a pămntului şi că, afară de Dumnezeu, nu aveţi nici oblăduitor şi nici ajutor? (107) Ori vreţi şi voi să-l ntrebaţi pe trimisul Nostru precum a fost ntrebat şi Moise odinioară? Cel care a schimbat credinţa pe tăgadă s-a rătăcit de la Drumul cel Drept. (108) Mulţi dintre oamenii Cărţii, pizmoşi la suflet, doresc vă ntoarcă de la credinţă la tăgadă, după ce Adevărul le-a fost şi lor dezvăluit. Uitaţi şi ngăduiţi, pnă ce Dumnezeu va veni cu Porunca Sa, căci El este Atotputernicul. (109) Săvrşiţi-vă rugăciunea! Daţi milostenie! Binele făcut pe pămnt l veţi afla la Dumnezeu, căci Dumnezeu este Văzător a ceea ce faceţi. (110) Ei spun: Nu vor intra n Rai dect evreii şi nazareenii! Aşa ar vrea ei! Spune-le: Aduceţi dovada, dacă spuneţi adevărul! (111) Ba nu! Cel care se supune ntru totul lui Dumnezeu şi este făptuitor de bine are răsplată la Dumnezeu. Ei nu vor cunoaşte acolo teamă şi nici nu se vor mhni. (112)