Scrie-ne binele n Viaţa de Acum şi n Viaţa de Apoi. Noi la Tine ne ntoarcem! Domnul spuse: Osnda Mea va lovi pe cine voiesc. Milostivenia mea se ntinde asupra tuturor. O voi scrie celor care se tem de Mine, celor care fac milostenie, celor care cred n semnele Noastre, (156) celor care-l vor urma pe trimis profetul care nu ştia buche şi pe care l aflăm amintit la ei n Tora şi n Evanghelie. El le porunceşte după cuviinţă, el le opreşte urciunea, el le ngăduie bunătăţile, le opreşte ceea ce este urt, le ridică legăturile şi lanţurile care-i apasă. Cei care vor fi crezut n el, cei care l vor fi sprijinit, cei care l vor fi salvat, cei care vor fi urmat lumina pogortă cu el, aceştia vor fi cei fericiţi! (157) Spune: O, voi oameni! Eu sunt trimisul lui Dumnezeu vouă tuturor, al celui ce are mpărăţia cerurilor şi a pămntului. Nu este dumnezeu afară de El. El este Cel ce dăruieşte viaţa şi moartea. Credeţi n Dumnezeu şi n trimisul Său, profetul ce nu ştie buche care crede n Dumnezeu şi n Cuvintele Sale. Urmaţi-l! Poate vă veţi lăsa călăuziţi. (158) Este, din poporul lui Moise, o adunare ai cărei oameni se călăuzesc după Adevăr, har căruia păzesc Dreptatea. (159)