Noi am sortit Gheenei pe mulţi dintre ginni şi oameni. Ei au inimi cu care nu nţeleg nimic; ei au ochi cu care nu văd nimic; ei au urechi cu care nu aud nimic. Aceştia sunt cei asemănători dobitoacelor şi chiar mai rătăciţi. Aceştia sunt nepăsători. (179) Ale lui Dumnezeu sunt cele mai frumoase nume! Cheamă-L pe numele Sale! Îndepărtaţi-vă de cei care ntinează aceste nume. Ei vor fi răsplătiţi pentru ceea ce au făcut. (180) Printre cei pe care i-am creat, este o adunare care se călăuzeşte după Adevăr, cu el făcnd dreptate. (181) Noi i vom mna pe căi ntortocheate, pe care nu le ştiu, pe cei care socot semnele Noastre minciuni. (182) Eu le voi dărui un răgaz. Da, vicleşugul Meu este fără putinţă de greşeală. (183) Oare ei nu cugetă? Prietenul lor nu este un ndrăcit, ci doar le predică desluşit. (184) Ei nu au văzut oare mpărăţia cerurilor şi a pămntului şi tot ceea ce Dumnezeu a creat? S-ar putea ca sorocul lor să se fi apropiat. În ce spuse vor mai crede după acesta? (185) Nu este călăuză pentru cel pe care Dumnezeu l rătăceşte. El i părăseşte n neascultarea lor, rătăcind precum orbii. (186) Ei te ntreabă despre Ceas: Cnd va ancora? Spune: Ştiinţa despre el este la Domnul meu. Numai El l va face să vină la timpul său. El va apăsa asupra cerurilor şi pămntului şi vă va veni pe nepregătite. Ei te vor ntreba cum ţi se va da de veste. Spune: Ştiinţa despre el este la Dumnezeu. Cei mai mulţi oameni nu ştiu nsă nimic. (187)