Într-o astfel de moschee nu ai ce căuta. O moschee Óntemeiată, din ziua Ónt‚i, pe pioşenie este mai vrednică de prezenţa ta Ón ea, căci acolo vei afla bărbaţi care doresc să se curăţe. Dumnezeu Ói iubeşte pe cei care se curăţă. (107) Oare cel care şi-a Óntemeiat zidirea pe pioşenie faţă de Dumnezeu şi pentru a-i plăcea nu este mai bun dec‚t cel care şi-a Óntemeiat zidirea pe buza alunecoasă a unei prăpăstii, roasă de apă, ce va face să se năruie zidirea şi ziditorul ei Ón Focul Gheenei? Dumnezeu nu călăuzeşte poporul nedrept. (108) Zidirea ce-au zidit-o nu le va Ómprăştia Óndoiala din inimi, p‚nă ce inimile nu le vor fi sf‚rtecate Ón bucăţi. Dumnezeu este Ştiutor, Înţelept. (109) Dumnezeu a cumpărat de la credincioşi sufletele şi bunurile lor, d‚ndu-le Ón schimb Raiul. Ei se războiesc pentru calea lui Dumnezeu: ucid şi sunt ucişi. Aceasta este o făgăduială Óntru Adevăr Ón Tora, Evanghelie şi Coran. Cine Óşi ţine legăm‚ntul mai bine dec‚t Dumnezeu? Bucuraţi-vă de schimbul ce l-aţi făcut, căci aceasta este fericirea cea mare. (110) Celor care se căiesc, celor care Lui i se Ónchină, celor care-L preamăresc, celor care sunt pioşi, celor care Óngenunche, celor care se prosternează, celor care poruncesc cele de cuviinţă, celor care opresc ur‚ciunea, celor care păzesc hotarele lui Dumnezeu!... Dă-le vestea cea bună credincioşilor! (111)