El spuse: Domnul meu! Fereşte-mă de-a Te ntreba de ceea ce nu am ştiinţă. Dacă Tu nu-mi ierţi mie, dacă Tu nu mă miluieşti, voi fi pierdut (46) Şi s-a spus: O, Noe! Coboară cu pacea pe care ţi-o dăruim şi cu binecuvntările Noastre asupra ta şi asupra adunărilor celor care sunt cu tine. Unor adunări, Noi le dăruim o bucurie trecătoare, apoi o osndă dureroasă le va atinge. (47) Aceasta este dintre istoriile privitoare la Taină pe care ţi le-am dezvăluit. Nici tu, nici poporul tău nu le cunoşteaţi mai nainte. Fii răbdător! Răsplată vor avea cei temători. (48) Adiţilor li l-am trimis pe fratele lor Hud. El spuse: O, popor al meu! Închinaţi-vă lui Dumnezeu! Nu aveţi dumnezeu afară de El! Voi sunteţi doar nişte născocitori! (49) O, popor al meu! Eu pentru aceasta nu cer răsplată, căci răsplata mea este la Cel ce m-a creat. Nu pricepeţi, oare? (50) O, popor al meu! Cereţi iertare Domnului vostru, şi apoi ntoarceţi-vă către El, căindu-vă. El va trimite din cer, asupra voastră, ploaie mbelşugată şi va adăuga putere la puterea voastră. Nu ntoarceţi spatele ca nişte nelegiuiţi! (51) Ei spuseră: O, Hud! Tu nu ne-ai adus nici o dovadă. Noi nu-i vom părăsi pe dumnezeii noştri pentru spusele tale. Noi nu credem n tine, ci (52) spunem doar că unul dintre dumnezeii noştri te-a lovit cu un rău. El spuse: Îl iau pe Dumnezeu martor şi pe voi vă iau martori că sunt curat de ceea ce i alăturaţi. (53)