Alif. Lam. Ra. Ţi-am pogorāt ţie o Carte ca să-i scoţi pe oameni din īntunecimi către lumină, cu īngăduinţa Domnului lor pe calea Puternicului, Lăudatului, (43)

 

Ibrahim

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

a lui Dumnezeu care stăpāneşte ceea ce este īn ceruri şi pe pămānt. Vai celor tăgăduitori de osānda cea aprigă! (1) Cei care iubesc Viaţa de Acum mai mult decāt Viaţa de Apoi se abat de la calea lui Dumnezeu pe care caută s-o īntortocheze. Aceştia sunt īntr-o rătăcire adāncă. (2) Noi nu am trimis nici un trimis decāt pe limba poporului său ca să-i vorbească lămurit. Dumnezeu rătăceşte pe cine voieşte şi călăuzeşte pe cine voieşte. El este Puternicul, Înţeleptul. (3) Noi l-am trimis pe Moise cu semnele noastre: “Scoate-ţi poporul din īntunecimi către lumină. Aminteşte-i zilele lui Dumnezeu.” Întru aceasta sunt semne pentru fiece om răbdător, mulţumitor, (4) Moise spuse poporului său: “Amintiţi-vă de binefacerile lui Dumnezeu asupra voastră cānd v-a māntuit de neamul lui Faraon care vă supunea la osānda cea mai rea: vă īnjunghiau fiii şi le lăsau pe fiicele voastre să trăiască. Aceasta v-a fost vouă o īncercare cumplită de la Domnul vostru.” (5)