Un cuvnt rău este asemenea unui copac rău. Dezrădăcinat de pe faţa pămntului, el nu mai are trăinicie. (25) Dumnezeu i ntăreşte pe cei care cred cu un cuvnt puternic n Viaţa de Acum şi n Viaţa de Apoi, iar pe nedrepţi Dumnezeu i rătăceşte. Dumnezeu face ceea ce voieşte. (26) Nu i-ai văzut pe cei care schimbă binefacerile lui Dumnezeu pe tăgadă şi care-şi duc poporul n Casa Pierzaniei, (27) n Gheena n care vor fi aruncaţi? Ce rău loc de şedere! (28) Ei au făcut semeni lui Dumnezeu ca ducă n rătăcire de la calea Sa. Spune: Bucuraţi-vă o vreme de această viaţă, căci sfrşitul vostru va fi Focul! (29) Spune-le robilor Mei credincioşii să-şi facă rugăciunea, dea milostenie pe ascuns ori pe faţă din ceea ce i-am nzestrat nainte ca să vină o zi fără negoţ şi fără prietenie. (30) Dumnezeu! El este Cel ce a creat cerurile şi pămntul şi trimite din cer apă cu care dă la iveală roade pentru traiul vostru. El v-a supus vouă corabia, ce la porunca sa, pluteşte pe mare. El v-a supus vouă rurile. (31) El v-a supus vouă soarele şi luna ce sunt fără odihnă. El v-a supus vouă noaptea şi ziua. (32) El v-a dăruit tot ce i-aţi cerut. Dacă aţi vrea număraţi binefacerile lui Dumnezeu, nu le-aţi putea socoti. Omul este foarte nedrept şi foarte nemulţumitor. (33)