Nici un păcat nu va fi asupra celui ce, tem‚ndu-se de vreo str‚mbătate ori de vreun păcat al moştenitului, va face pace Óntre moştenitori. Dumnezeu este Iertător, Milostiv. (182) O, voi cei ce credeţi! Şi vouă vă este scris postul, precum a fost scris şi leaturilor dinaintea voastră. Poate vă veţi teme! (183) Postiţi zile numărate. Acel dintre voi, care este bolnav ori plecat Ón călătorie, va posti apoi un număr Óntocmai de zile. Acel, care poate posti, Ónsă nu o face, trebuie, ca răscumpărare, să hrănească un sărman. Acel, care face bine de la sine, va avea parte de bine, iar voi, de postiţi, aveţi parte de bine. O, dacă aţi şti! (184) În luna Ramadan a fost pogor‚t Coranul drept călăuzire oamenilor cu dovezi vădite ale călăuzirii şi Legii. Acel dintre voi care este prezent Ón această lună, s-o petreacă Ón post. Acel, care este bolnav ori Ón călătorie, să postească un număr Óntocmai de zile altădată. Dumnezeu vrea pentru voi ceea ce este uşor, şi nu ceea ce este greu, ca voi să Ómpliniţi numărul de zile de post şi să-l preamăriţi pe Dumnezeu care v-a călăuzit. Poate veţi mulţumi! (185) C‚nd robii Mei te Óntreabă despre Mine... Eu sunt aproape. Eu răspund la chemarea celui ce Mă cheamă, atunci c‚nd Mă cheamă. Să-mi răspundă şi ei Mie şi să creadă Ón Mine! Poate vor fi Óndreptaţi. (186)