Acest Coran călăuzeşte către ceea ce este mai drept şi vesteşte credincioşilor ce săvārşesc fapte bune că vor avea o mare răsplată, (8) iar celor care nu cred īn Viaţa de Apoi, că vor avea o osāndă dureroasă. (9) Omul cheamă răul precum cheamă şi binele. Omul este īntotdeauna grăbit. (10) Noi am făcut noaptea şi ziua ca două semne. Semnul nopţii l-am şters, iar semnul zilei l-am rānduit vă facă să vedeţi ca să căutaţi harul Domnului vostru şi să cunoaşteţi numărul anilor şi socoteala vremii. Toate acestea le-am lămurit adānc. (11) Fiecărui om i-am legat soarta de gāt şi īn Ziua Învierii īi vom scoate o carte pe care o va afla deschisă: (12) “Citeşte-ţi cartea! Ea este de ajuns astăzi ca tu să dai socoteală de tine īnsuţi.” (13) Cine este bine călăuzit, nu este călăuzit decāt pentru sine īnsuşi. Nimeni nu va căra povara altuia. Niciodata nu am osāndit un popor īnainte de a-i fi trimis un profet. (14) Cānd am voit nimicim o cetate, Noi am poruncit īndestulaţilor ei să se dedea la silnicii şi astfel s-a īmplinit asupra ei Cuvāntul şi Noi am dărāmat-o din temelii. (15) Cāte leaturi nu am mai nimicit după Noe! Domnul tău este de ajuns ca să vadă şi să cunoască păcatele robilor Săi. (16) Celui ce vrea vremelnicia să ştie că Noi ne grăbim să dăruim īn ea ceea ce voim şi cui voim. Apoi, Noi īl sortim Gheenei unde va arde umilit, lepădat. (17)