Sunteţi siguri că Dumnezeu nu va scufunda Óntr-o crăpătură a uscatului ori că nu va trimite asupra voastră o furtună de pietre, şi atunci nu veţi afla nici un apărător? (67) Ori sunteţi siguri că nu va aduce Ónapoi Óncă o dată, că nu va trimite asupra voastră un v‚rtej ce vă va Óneca pentru ceea ce tăgăduiţi? Nu veţi afla pe nimeni care vă ia, Ómpotriva Noastră, apărarea! (68) Noi i-am preacinstit pe fiii lui Adam. Noi i-am purtat pe uscat şi pe mare şi i-am Ónzestrat cu cele bune. Noi i-am ales Ónaintea multora dintre cei pe care i-am creat. (69) În Ziua c‚nd Ói vom chema pe toţi oamenii prin căpeteniile lor, cei cărora li s-a dat cartea Ón dreapta, aceia vor citi cartea lor şi nu vor fi nedreptăţiţi nici c‚t un fitil. (70) Cel care este orb pe lumea aceasta, va fi orb şi Ón Viaţa de Apoi, şi chiar Óncă mai rătăcit. (71) Ei au fost c‚t pe aici te amăgească de la ceea ce ţi-am dezvăluit, ca tu să născoceşti despre Noi altceva. Atunci, ei te-ar fi luat prieten. (72) Dacă Noi nu te-am fi Óntărit, tu mai că te-ai fi aplecat către ei. (73) Atunci ţi-am fi dat guşti Óndoit viaţa şi Óndoit moartea. N-ai fi aflat Ómpotriva Noastră nici un ajutor. (74) Ei te-au tulburat Ón acest ţinut ca te izgonească din el, Ónsă nici ei nu vor sta Ón urma ta dec‚t puţin, (75)