Îi vom lăsa, în Ziua aceea, pe oameni să se zbată şi să se lovească unii de alţii ca valurile şi când se va sufla în trâmbiţă, îi vom strânge laolaltă. (98) În Ziua aceea, le vom arăta Gheena tăgăduitorilor (99) ai căror ochi au fost acoperiţi de un văl în faţa amintirii Mele şi nu au putut nici auzi. (100) Tăgăduitorii socot că-i pot lua pe robii Mei drept stăpâni în locul Meu? Noi am pregătit Gheena ca sălaş tăgăduitorilor. (101) Spune: “ vă dăm ştire de cei prea-pierduţi întru fapte? (102) Şi a căror trudă se pierde în Viaţa de Acum, pe când ei socot că au făcut ce trebuie?” (103) Aceştia sunt cei care tăgăduiesc semnele Domnului lor şi întâlnirea Sa. Faptele lor sunt zadarnice şi Noi nu le dăm nici o greutate în Ziua Învierii. (104) Răsplata lor va fi Gheena, căci ei au tăgăduit şi şi-au bătut joc de semnele Mele şi de trimişii Mei. (105) Cei care au crezut şi au săvârşit fapte bune vor avea drept locuinţă Grădinile Raiului, (106) unde vor veşnici, fără dorească vreo schimbare. (107) Spune: “Dacă marea ar fi cerneală pentru cuvintele Domnului meu, marea se va sfârşi înainte să se sfârşească cuvintele Domnului meu, chiar dacă vom mai aduce încă pe atâta cerneală.” (108) Spune: “Eu nu sunt decât un om asemena vouă şi mi s-a dezvăluit că Dumnezeul vostru este Dumnezeu Unul, iar cel care nădăjduieşte în întâlnirea cu Domnul său trebuie să săvârşească fapte bune şi să nu alăture pe nimeni în închinăciunea sa către Domnul său.” (109) Kaf. Ha. Ya. ’Ain. Sad. (110)