Eu sunt Dumnezeu! Nu este dumnezeu afară de Mine. Mie închină-te! Săvârşeşte-ţi rugăciunea întru amintirea Mea! (13) Ceasul vine — de-abia îl mai ascund — ca fiece suflet fie răsplătit pentru ceea ce s-a străduit. (14) Să nu te abată cel care nu crede şi-şi urmează poftele sale, căci astfel vei pieri. (15) Ce este acela din mâna ta dreaptă, Moise?” (16) El spuse: “Este toiagul pe care mă sprijin şi cu care scutur frunze oilor mele, şi-i mai dau şi alte întrebuinţări.” (17) Dumnezeu spuse: “Aruncă-l Moise!” (18) El îl aruncă şi iată-l un şarpe iute târâtor. (19) Dumnezeu spuse: “Prinde-l! Să nu-ţi fie frică, căci îl vom întoarce la înfăţişarea lui dintâi. (20) Pune-ţi mâna la subţioară, o vei scoate albă, fără beteşug. Acesta este un alt semn (21) ca să-ţi arătăm din semnele Noastre mari. (22) Du-te la Faraon, căci este un ticălos!” (23) Moise spuse: “Domnul meu! Lărgeşte-mi pieptul! (24) Înlesneşte-mi sarcina, (25) dezleagă-mi nodul limbii (26) ca ei să înţeleagă spusa mea. (27) Dă-mi un sfetnic dintrei ai mei, (28) pe Aaron, fratele meu! (29) Întăreşte-mi cu el spatele, (30) alătură-l sarcinii mele (31) ca să Te preamărim mult, (32) ca să Te amintim mult. (33) Tu eşti Cel ce ne vede!” (34) Dumnezeu spuse: “O, Moise! Ruga ţi s-a împlinit. (35) Noi ţi-am arătat bunăvoiţă şi altă dată, (36) când i-am dezvăluit mamei tale ceea ce i-am dezvăluit: (37)