Dacă o adiere a osândei Domnului tău îi atinge, ei spun: “Vai nouă, căci am fost nedrepţi!” (45) Noi vom pune cântare drepte în Ziua Învierii. Nici un suflet nu va fi nedreptăţit cu vreun lucru, chiar dacă are greutatea unui bob de muştar, îl vom aduce. Noi suntem de ajuns facem socotelile. (46) Noi am dăruit Legea lui Moise şi lui Aaron ca lumină şi amintire celor temători, (47) celor care se tem de Domnul lor în Taină şi celor pătrunşi de frica Ceasului. (48) Aceasta este o amintire bincuvântată pe care am pogorât-o, iar voi vă veţi lepăda de ea? (49) Noi am dăruit odinioară cunoaşterea lui Abraham. Noi l-am cunoscut. (50) El spuse tatălui său şi poporului său: “Ce sunt aceste chipuri înaintea cărora staţi?” (51) Ei au spus: “Noi i-am aflat pe taţii noştri lor închinându-se.” (52) El spuse: “Şi voi şi taţii voştri sunteţi într-o rătăcire vădită.” (53) Ei au spus: “Tu ai venit la noi cu Adevărul ori eşti dintre cei care îşi bat joc?” (54) El spuse: “Nu! Domnul vostru este Domnul cerurilor şi al pământului. El le-a creat, şi eu Lui îi sunt dintre martori. (55) Pe Dumnezeu! Voi vicleni asupra idolilor voştri, de cum veţi întoarce spatele.” (56) El îi va face fărâme pe toţi în afară de mai marele lor. Poate se vor întoarce la el! (57)