Dumnezeu le-a făgăduit celor dintre voi care cred şi care săvrşesc fapte bune că i va face urmaşii Săi pe pămnt, precum i-a făcut pe cei dinaintea lor şi că le va ntări Legea de care El este mulţumit pentru ei, şi le va schimba frica n tihnă. Ei să Mi se nchine Mie şi să nu Îmi alăture nimic. Cei care vor tăgădui, şi după aceasta, sunt cei stricaţi. (54) Săvrşiţi-vă rugăciunea, daţi milostenie, daţi ascultare trimisului! Poate veţi fi miluiţi! (55) Nu socotiţi că tăgăduitorii Îi vor slăbi puterea (lui Dumnezeu) pe pămnt. Limanul lor va fi Focul! Ce rea devenire! (56) O, voi cei ce credeţi! Cei stăpniţi de dreapta voastră şi băieţii care nu au ajuns ncă la bărbăţie ceară ngăduinţa de a intra la voi de trei ori: nainte de rugăciunea din zori; la amiază cnd vă scoateţi veşmintele şi după rugăciunea de seară. Acestea sunt trei prilejuri de a vedea goliciunea. În afară de cele trei ori, nu va fi făcută vreo vină, nici vouă şi nici lor dacă vă veţi căuta unii pe alţii. Dumnezeu arată astfel semnele. Dumnezeu este Ştiutorul, Înţeleptul (57) Cnd băieţii voştri ajung la bărbăţie să vă ceară ngăduinţa de a intra la voi aşa cum au cerut ngăduinţa şi cei dinaintea lor. Dumnezeu arată astfel semnele Sale. Dumnezeu este Ştiutorul, Înţeleptul. (58)