Nu vezi cum Domnul tău Óntinde umbra? Şi dacă ar fi vrut, ar fi ţinut-o locului. Am făcut soarele arătătorul ei, (44) şi apoi cu uşurinţă o luăm la Noi. (45) El este Cel ce v-a făcut vouă noaptea veşm‚nt şi somnul odihnă. El v-a făcut vouă ziua pentru trezire. (46) El este Cel ce trimite v‚nturile ca o vestire Ónainte-mergătoare a milostiveniei Sale. Noi trimitem din cer apă curată (47) cu care Ónviem ţinutul mort şi cu care adăpăm mulţimea de dobitoace şi oameni pe care i-am creat. (48) Aceasta le-am Ónfăţişat-o ca ei să-şi amintească, Ónsă cei mai mulţi oameni se leapădă. Însă nu şi de tăgadă! (49) Dacă am fi voit, am fi trimis Ón fiece cetate un predicator. (50) Nu da ascultare tăgăduitorilor, ci luptă Ómpotriva lor cu tărie. (51) El este Cel ce a slobozit cele două mări: una dulce, plăcută la gust, cealaltă sărată, amară. El a făcut Óntre ele un stăvilar şi un prag de netrecut. (52) El este Cel ce l-a creat pe om din apă, iar apoi i-a făcut Ónrudire şi Óncuscrire. Domnul său asupra tuturor are putere. (53) Ei se Ónchină Ón locul lui Dumnezeu celor care nici nu le folosesc, nici nu Ói păgubesc. Tăgăduitorul este sprijin vrăjmaşilor lui Dumnezeu! (54) Noi te-am trimis vestitor şi predicator. (55)