Ash-Shu'araa

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

Acestea sunt versetele Cărţii desluşite! (1) S-ar putea să te îmbolnăveşti de mâhnire fiindcă ei nu sunt credincioşi! (2) Dacă am voi, am pogorî din cer un semn asupra lor şi grumazurile lor se vor pleca smerite înaintea lui. (3) Nici o nouă amintire de la Milostivul nu le va veni fără ca ei să nu-i întoarcă spatele. (4) Ei hulesc acum, însă curând le vor veni proorocirile despre ceea ce ei batjocoresc. (5) Oare ei nu văd pământul? Câte soiuri folositoare am făcut să răsară pe el! (6) Întru aceasta este un semn, însă cei mai mulţi nu sunt credincioşi. (7) Domnul tău este Puternicul, Milostivul. (8) Domnul tău l-a strigat pe Moise: “Du-te la poporul nedrept, (9) poporul lui Faraon. Oare ei nu se tem?” (10) El spuse: “Domnul meu! Mă tem că mă vor socoti mincinos. (11) Inima mi se strânge, limba mi se împleticeşte. Trimite-l pe Aaron! (12) Ei vor arunca asupra mea vreun păcat şi îmi este teamă că mă vor ucide” (13) Dumnezeu spuse: “Ba nu!... Plecaţi amândoi cu semnele Noastre. Vom fi cu voi şi vom asculta. (14) Duceţi-vă amândoi la Faraon şi spuneţi-i: “Noi suntem solia Domnului lumilor! (15) Trimite-i cu noi pe fiii lui Israel!” (16) Faraon spuse: “Nu te-am crescut între noi pe când erai copil? N-ai petrecut între noi ani din viaţa ta? (17) Tu ai făcut apoi fapta pe care ai făcut-o, căci eşti dintre cei nemulţumitori.” (18) Moise spuse: “Am făcut-o pe când eram între cei rătăciţi. (19)