Salih le spuse: “O, popor al meu! De ce vă grăbiţi să faceţi răul înaintea binelui? Dacă aţi cere iertare lui Dumnezeu, poate aţi fi miluiţi!” (45) Ei au spus: “Noi avem o presimţire rea cu tine şi cu cei care sunt ca tine.” El le spuse: “Soarta voastră este în mâinile lui Dumnezeu, iar acum sunteţi puşi la încercare.” (46) În cetate erau nouă inşi care semănau stricăciune pe pământ şi care nu făceau nimic drept. (47) Ei au spus: “Juraţi-vă pe Dumnezeu că vom năvăli noaptea peste el şi ai săi, apoi vom spune celui ce va voi să-l răzbune: “Noi nu am fost martori la nimicirea alor săi. Noi spunem adevărul!” (48) Ei au viclenit, însă şi Noi am viclenit fără ca ei să-şi dea seama. (49) Vezi care a fost sfârşitul vicleşugului lor! Noi i-am nimicit pe ei şi pe poporul lor în întregime. (50) Întru aceasta este un semn pentru poporul ce ştie. (51) Noi i-am mântuit pe cei care credeau şi se temeau. (52) Amintiţi-vă de Lot. El spuse poporului său: “Voi vă dedaţi desfrâului, atunci când vedeţi desluşit? (53) Voi apropiaţi cu poftă de bărbaţi în loc de femei? Sunteţi un popor neştiutor.” (54) Răspunsul poporului său a fost: “Alungaţi-i din cetatea voastră pe ai lui Lot, căci sunt oameni ce se cred neprihăniţi.” (55)