ca El să-i cerceteze pe cei sinceri asupra sincerităţii lor, iar tăgăduitorilor le-a pregătit o osāndă dureroasă. (7) O, voi cei ce credeţi! Amintiţi-vă de harul lui Dumnezeu asupra voastră! Cānd oştirile veneau asupra voastră, Noi am trimis asupra lor furtună şi oştiri nevăzute. Dumnezeu a ceea ce faceţi este Văzător. (8) Cānd ei veneau asupra voastră de sus şi de jos, cānd privirile se roteau, cānd inimile ajunseră īn gāt, voi aţi prins să vă faceţi īnchipuiri despre Dumnezeu. (9) Astfel credincioşii fură puşi la īncercare şi zguduiţi cu aprigă zguduire. (10) Şi cānd cei făţarnici şi cei care au īn inimi boală spuneau: “Ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu şi trimisul Său nu este decāt amăgire!” (11) Şi cānd o parte dintre ei spuneau: “O, voi oameni din Yatrib! Nu este loc pentru voi! Duceţi-vă īnapoi!”, atunci unii dintre ei au cerut profetului īngăduinţă spunānd: “Casele noastre au rămas vraişte.” Ele nu au rămas īnsă vraişte, ci ei nu vor decāt fugă. (12) Dacă s-ar intra peste ei din toate părţile (cetăţii) şi li s-ar cere răzmeliţă, ar face-o după ce s-ar codi puţin, (13) cu toate că īnainte se legaseră īnaintea lui Dumnezeu că nu vor īntoarce spatele. Legămāntul cu Dumnezeu va fi cercetat. (14) Spune: “Fuga nu vă slujeşte la nimic, dacă fugiţi de moarte ori de luptă, căci bucuria voastră va fi scurt㔠(15)