În Ziua aceea, ei vor căuta însă se supună. (25) Se vor întoarce unii către alţii întrebându-se, (26) şi vor spune: “Voi aţi venit la noi cu jurământ!” (27) (Diavolii) vor spune: “Nu, voi nu aţi fost credincioşi. (28) Noi nu am avut nici o împuternicire asupra voastră, ci voi aţi fost un popor ticălos. (29) Spusa Domnului nostru s-a împlinit asupra noastră, şi noi acum gustăm... (30) Noi v-am amăgit fiindcă noi înşine eram amăgiţi.” (31) În Ziua aceea, vor fi părtaşi la osândă. (32) Aşa vom face cu toţi nelegiuiţii. (33) Când li se spunea: “Nu este dumnezeu afară de Dumnezeu”, ei se îngâmfau (34) şi spuneau: “Să ne părăsim dumnezeii noştri pentru un poet îndrăcit?” (35) Ba nu! El a venit cu Adevărul şi i-a mărturisit ca drepţi pe cei trimişi înaintea sa. (36) Veţi gusta osânda cea dureroasă, (37) însă nu veţi fi răsplătiţi decât pentru ceea ce aţi făptuit, (38) afară de robii credincioşi lui Dumnezeu (39) care vor avea o înzestrare cunoscută, (40) fructe, şi vor fi cinstiţi (41) în Grădinile Plăcerii, (42) pe paturi faţă în faţă. (43) Printre ei va umbla un pocal de la izvor (44) limpede şi desfătător pentru băutori, (45) care nu dă ameţeală şi nici nu se termină. (46) Cele cu ochi mari şi cu priviri neprihănite vor sta lângă ei, (47) şi vor fi asemenea ouălor ascunse. (48) Ei se vor întoarce unii spre alţii întrebându-se. (49) Unul dintre ei va spune: “Aveam un prieten care spunea: (50) “Oare tu eşti dintre cei care mărturisesc Adevărul? (51)