Cei care şi cheltuiesc averile, căutnd să-i placă lui Dumnezeu şi să-şi ntărească sufletele sunt asemenea unei grădini sădite pe un deal: dacă o ploaie zdravănă o atinge, ea va da de două ori mai multe roade, nsă dacă nu o atinge nici o ploaie zdravănă, atunci şi roua i este de ajuns. Dumnezeu este Văzător a ceea ce făptuiţi. (265) Nu ar dori oricare dintre voi stăpnească o grădină sădită cu curmali şi vie, prin care curg pruri şi n care sunt fructe de tot soiul? Iată că bătrneţea l-a ajuns nsă; seminţia lui este slabă; un vnt de foc a lovit grădina şi a ars-o. Aşa lămureşte Dumnezeu vouă semnele Sale. Poate veţi chibzui! (266) O, voi cei ce credeţi! Daţi milostenie din bunătăţile pe care le-aţi agonisit şi din roadele pe care, pentru voi, le-am făcut să iasă din pămnt! Nu alegeţi ceea ce-i rău ca să-l daţi drept milostenie. Voi n-aţi alege ceea ce este rău doar dacă aţi nchide ochii. Să ştiţi că Dumnezeu este Bogat, Lăudat. (267) Diavolul vă ameninţă cu sărăcia şi vă porunceşte lucruri ruşinoase, iar Dumnezeu vă făgăduieşte iertare şi har. Dumnezeu este Cuprinzător, Ştiutor. (268) El dăruieşte nţelepciune cui voieşte. Cel căruia i s-a dăruit nţelepciune se bucură de mult bine. Doar cei dăruiţi cu minte chibzuiesc! (269)