Ia în mâna ta un mănunchi de nuiele! Loveşte cu el şi nu-ţi încălca legământul!” Şi Noi l-am aflat răbdător. Ce rob bun şi plin de căinţă! (43) Aminteşte-ţi de Abraham, Isaac şi Iacob, robii Noştri dăruiţi cu îndemânare şi cu prevedere. (44) Noi i-am curăţit prin amintirea Lăcaşului. (45) Ei se află la Noi, printre aleşii cei prea buni. (46) Aminteşte-ţi de Ismail, Elizeu şi Du al-Kifl. Toţi se află printre cei prea buni. (47) Aceasta este o amintire, o frumoasă întoarcere pentru cei temători: (48) grădinile Edenului ale căror porţi le vor fi deschise. (49) Culcaţi în ele, vor cere fructe din belşug şi băuturi (50) în vreme ce cele cu privirile neîntinate le vor fi ţiitoare de urât! (51) Aceste sunt făgăduite pentru Ziua Socotelii. (52) Aceasta este înzestrarea Noastră ce nu are sfârşit. (53) Aşa va fi! Ticăloşii vor avea o întoarcere rea: (54) Gheena unde vor fi azvârliţi. Ce rău culcuş! (55) Aşa va fi ca să guste apă clocotită şi o băutură puturoasă (56) şi altele asemenea în perechi. (57) Aceasta este o gloată ce năvăleşte cu voi, însă nu vor fi bineveniţi, ci vor fi azvârliţi în Foc. (58) Ei vor spune: “Voi nu sunteţi bineveniţi, căci voi ne-aţi pregătit acestea!” Ce lăcaş năpăstuit! (59) Ei vor spune: “Domnul nostru! Sporeşte-le îndoit osânda Focului celor care ne-au împins aici.” (60) Ei vor spune: “De ce nu-i vedem nici pe bărbaţii pe care-i număram între cei răi? (61)