Dacă tăgăduiţi, să ştiţi că Dumnezeu se poate lipsi de voi şi nu este mulţumit de robii Săi tăgăduitori, nsă dacă i mulţumiţi, este mulţumit de voi. Nimeni nu va căra povara altuia. Întoarcerea voastră va fi la Domnul vostru. Atunci, El vă va da ştire de ceea ce aţi făptuit, căci El este Ştiutor al lăuntrului inimilor. (6) Cnd pe om l atinge o nenorocire, el l cheamă pe Domnul său şi se căieşte naintea Lui. Cnd i vine o binefacere de la El, el uită ceea ce Îi ceruse mai nainte şi Îi face lui Dumnezeu semeni pentru a rătăci de la calea Sa. Spune: Bucură-te puţin de tăgada ta, căci vei fi ntre soţii Focului! (7) Oare el este asemenea celui credincios care n picioare, ori cu faţa la pămnt, n timpul nopţii, l ngrijorează Viaţa de Apoi şi nădăjduieşte n milostivenia Domnului său? Spune: Cei care ştiu sunt oare deopotrivă cu cei care nu ştiu? Numai cei dăruiţi cu minte chibzuiesc. (8) Spune: O, robi ai Mei! O, voi cei ce credeţi! Temeţi-vă de Domnul vostru! Cei care au săvrşit binele pe lumea aceasta vor avea tot bine. Pămntul lui Dumnezeu este larg. Cei răbdători vor primi răsplata lor fără socoteală. (9) Spune: Mie mi s-a poruncit să mă nchin lui Dumnezeu, curat Lui n credinţă. (10)