Pămāntul va străluci de lumina Domnului său. Cartea va fi aşezată. Vor veni profeţii şi martorii. Toţi vor fi judecaţi īntru Dreptate şi nimeni nu va fi nedreptăţit. (68) Fiece suflet va primi după ceea ce a făptuit. El ştie prea bine ce făptuiesc ei. (69) Cei tăgăduitori vor fi mānaţi īn cete către Gheena, iar porţile ei se vor deschide cānd ei vor sosi. Păzitorii le vor spune: “Oare nu au venit la voi trimişi, dintre voi, care să vă recite versetele Domnului vostru şi ca să vă prevină asupra īntālnirii cu Ziua aceasta a voastră?” Ei vor spune: “Ba da!” Cuvāntul osāndei asupra tăgăduitorilor se va īmplini. (70) Li se va spune: “Intraţi pe porţile Gheenei, unde veţi veşnici. Ce rău este sălaşul celor trufaşi!” (71) Cei care se tem de Domnul lor vor fi mānaţi īn cete către Rai, iar porţile lui se vor deschide cānd ei vor sosi. Păzitorii vor spune: “Pace vouă! Voi aţi fost buni! Intraţi aici şi veşniciţi!” (72) Ei vor spune: “Laudă lui Dumnezeu care ne-a adeverit făgăduiala Sa şi ne-a dat pămāntul moştenire. Ne vom aşeza īn Rai unde vrem.” Cāt de minunată este răsplata truditorilor! (73) Vei vedea īngerii, adunaţi īn cerc īmprejurul Tronului, preamărind cu lauda pe Domnul lor. Vor fi judecaţi īntru Adevăr şi se va spune: “Laudă lui Dumnezeu, Domnul lumilor!” (74)