Cei care se certară asupra semnelor lui Dumnezeu, fără a li se fi dat vreo mputernicire, cresc n silă naintea lui Dumnezeu şi a credincioşilor. Astfel, Dumnezeu pecetluieşte inima oricărui trufaş, despot. (34) Faraon a pus: O, Haman! Zideşte-mi un turn! Poate voi atinge baierile! (35) baierile cerurilor şi să urc la Dumnezeul lui Moise, căci eu l socot un mincinos! Astfel, lui Faraon i-a fost mpodobită fapta cea rea şi a fost ndepărtat de Cale. Vicleşugul lui Faraon nu a sfrşit dect n ruină. (36) Cel care era credincios spuse: O, popor al meu! Urmează-mă! Eu vă voi călăuzi pe Drumul cel Drept (37) O, popor al meu! Viaţa de Acum nu este dect o bucurie vremelnică. Viaţa de Apoi este nsă Lăcaşul Trăiniciei. (38) Cel care săvrşeşte un rău nu va fi răsplătit dect pe potriva lui, iar cel care săvrşeşte un bine, credincios fiind, fie bărbat, fie femeie... Aceia vor intra n Rai unde vor fi nzestraţi fără socoteală. (39) O, popor al meu! De ce vă chem eu către mntuire, iar voi mă chemaţi către Foc? (40)