Ei nu vor avea n afară de Dumnezeu oblăduitori care să-i ajute. Cel pe care Dumnezeu l rătăceşte nu va mai avea o altă cale. (45) Răspundeţi Domnului vostru mai nainte ca Ziua cea fără de scăpare să vină de la Dumnezeu. În Ziua aceea nu veţi afla adăpost şi nu vă veţi putea lepăda. (46) Dacă ei se ntorc de la tine, Noi nu ne-am trimis la ei ca păzitor asupra lor, ci asupra ta este doar nştiinţarea. Dacă-l facem pe om să guste din milostivenia Noastră, el se bucură. Dacă un rău l ajunge pentru ceea ce minile sale au agonisit, atunci este tăgăduitor. (47) A lui Dumnezeu este mpărăţia cerurilor şi a pămntului. El creează ceea ce voieşte. El dăruieşte fiice cui voieşte El. El dăruieşte fii cui voieşte El. (48) Ori i dăruieşte perechi, fii şi fiice. El face sterp pe cine voieşte. El este Ştiutorul, Puternicul. (49) Nici unui om nu i-a fost dat ca Dumnezeu să-i vorbească altfel dect prin dezvăluire ori de după un voal ori trimiţndu-i un trimis căruia i s-a dezvăluit cu ngăduinţa Sa ceea ce El voieşte. El este Înaltul, Înţeleptul. (50) Noi ţi-am dezvăluit un duh din Porunca Noastră pe cnd tu nu cunoşteai nici Cartea şi nici credinţa. Noi l-am făcut lumină cu care călăuzim pe cine voim dintre robii Noştri. Tu să călăuzeşti pe o Cale Dreaptă, (51)