şi nu le va fi curmată. Acolo vor fi deznădăjduiţi. (74) Noi nu am fost nedrepţi cu ei, ci ei au fost nedrepţi cu ei înşişi. (75) Ei vor striga: “O, Malik! Domnul tău să ne izbăvească!” Malik le va spune: “Veţi sta acolo pe vecie!” (76) Noi v-am adus Adevărul, însă cei mai mulţi urăsc Adevărul. (77) Au luat o hotărâre de nezdruncinat? Noi suntem Cei care luăm hotărârile de dezdruncinat! (78) Socot că Noi nu le auzim tainele şi spovedaniile? Ba da! Trimişii noştri aflaţi lângă ei scriu totul. (79) Spune: “Dacă Milostivul ar avea vreun fiu, aş fi cel dintâi ce lui m-aş închina.” (80) Mărire Domnului cerurilor şi al pământului, Domnul Tronului, deasupra a ceea ce ei înfăţişează! (81) Lasă-i să bârfească şi să se joace până ce vor întâlni Ziua ce le-a fost făgăduită. (82) El este Cel ce în cer este Dumnezeu, precum şi pe pământ este Dumnezeu. El este Înţeleptul, Ştiutorul. (83) Binecuvântat fie Cel ce are împărăţia cerurilor, a pământului şi ceea ce se află între ele. La El este ştiinţa Ceasului şi către El veţi fi întorşi. (84) Cei care cheamă în afara Lui, nu vor avea parte de milostivenie, ci numai cei care mărturisesc Adevărul şi ştiu. (85) Dacă îi întrebi cine i-a creat, vor spune: “Dumnezeu!” Cum se mai prefac! (86) Spusa lui este: “O, Domnul meu! Aceştia sunt un popor care nu crede!” (87) Întoarce-te de la ei şi spune: “Pace! Căci vor afla curând!” (88) Ha. Mim. (89)