Ad-Dukhaan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

 

Pe Cartea cea desluşită! (1) Noi am pogorât-o într-o noapte binecuvântată. Noi suntem Cei care predicăm! (2) În noaptea aceea, va fi lămurită fiece Poruncă înţeleaptă! (3) Cu Poruncă de la Noi, o vom trimite (4) ca milostivenie de la Domnul tău. El este Auzitorul, Ştiutorul. (5) El este Domnul cerurilor şi al pământului şi a ceea ce se află între ele. Dacă credeţi cu tărie! (6) Nu este dumnezeu afară de El. El dăruieşte viaţa. El dăruieşte moartea. El este Domnul vostru şi Domnul strămoşilor voştri dintâi. (7) Ei stau însă la îndoială, jucându-se. (8) Pândeşte Ziua când cerul va aduce un fum gros (9) care va învălui oamenii: aceasta este o osândă dureroasă (10) “Domnul nostru! Îndepărtează de la noi osânda, căci noi suntem credincioşi!” (11) Cum de au amintirea? Un profet cu vorba limpede a venit la ei. (12) Ei i-au întors însă spatele, spunând: “Este un însemnat, un îndrăcit!” (13) Vom îndepărta osânda puţin, însă voi vă veţi întoarce (la ce aţi fost). (14) În Ziua când îi vom zdrobi de tot, atunci ne vom răzbuna. (15) Înaintea lor, Noi am pus la încercare poporul lui Faraon şi a venit la ei un trimis cinstit. (16) “Aduceţi la mine pe robii lui Dumnezeu! Eu vă sunt vouă trimis vrednic de încredere! (17) Nu vă ridicaţi împotriva lui Dumnezeu! Eu vin la voi cu o împuternicire desluşită. (18)