Când cei doi trimişi la întâlnire se aşează de-a dreapta şi de-a stânga Sa, (16) el nu va rosti nici un cuvânt fără ca un păzitor să nu fie gata! (17) Beţia morţii aduce Adevărul de la care tu te-ai îndepărtat! (18) Când se va sufla în trâmbiţă, aceasta va fi Ziua Ameninţării! (19) Fiece suflet va veni cu un îmbolditor şi cu un martor. (20) Tu ai fost în nepăsare faţă de aceasta, însă Noi ţi-am dat la o parte vălul şi privirea ta este pătrunzătoare astăzi! (21) Însoţitorul său va zice: “Ceea ce am este gata!” (22) Aruncaţi-l, amândoi, în Gheenă pe fiece tăgăduitor încăpăţânat, (23) potrivnic al binelui, călcător de lege şi neîncrezător. (24) Aruncaţi-l în osânda cea înfricoşătoare pe cel care-I alătură lui Dumnezeu un alt dumnezeu! (25) Însoţitorul său va spune: “Domnul nostru! Nu eu l-am ticăloşit, ci el era deja într-o rătăcire adâncă.” (26) Dumnezeu va spune: “Nu vă certaţi înaintea Mea! Eu v-am trimis înainte ameninţarea! (27) La Mine, cuvântul nu se schimbă. Eu nu sunt nedrept cu robii Mei.” (28) În Ziua când vom spune Gheenei: “Te-ai umplut?”, ea va spune: “Mai sunt încă?” (29) Grădina va fi adusă nu departe de cei temători (30) “Aceasta este ceea ce vi s-a făgăduit, vouă, fiecăruia ce se întoarce (către Dumnezeu) şi Îi păzeşte (poruncile), (31) şi se teme de Milostivul în Taina Sa şi vine cu inima plecată. (32) Intraţi în pace: “Aceasta este Ziua veşniciei.” (33) Ei vor avea acolo ceea ce vor şi la Noi vor avea mai mult. (34) Câte leaturi am nimicit înaintea lor? Şi erau mult mai de temut decât ei. Străbateţi ţinuturile! Este oare vreun adăpost? (35)