Cei care spun: Noi am crezut! Iartă-ne nouă păcatele noastre, fereşte-ne pe noi de osnda Focului (16) sunt cei răbdători, cei drepţi, cei pioşi, cei care dau milostenie şi cei care, dis-de-dimineată, cer iertare. (17) Dumnezeu mărturiseşe şi, laolaltă cu El, ngerii şi cei dăruiţi cu cunoaştere: Nu este dumnezeu afară de El, Puternicul, Înţeleptul. (18) Adevărata credinţă naintea lui Dumnezeu este Supunerea. Cei cărora Cartea le-a fost dată nu s-au mpotrivit unii altora, din pizmă, dect după ce au primit ştiinţa. Cel care tăgăduieşte semnele lui Dumnezeu să ştie că Dumnezeu este Grabnic la socoteală. (19) Spune-le celor care ţi caută pricină: Eu m-am supus lui Dumnezeu ntru totul, eu şi cei care m-au urmat. Spune-le celor cărora le-a fost dată Cartea şi neştiutorilor: Vă supuneţi lui Dumnezeu? Dacă s-au supus lui Dumnezeu, sunt bine călăuziţi, nsă, dacă-şi ntorc spatele, se rătăcesc. Asupra ta este doar nştiinţarea şi att! Dumnezeu este Văzător al robilor Săi. (20) Vesteşte-le o osndă dureroasă celor care tăgăduiesc semnele lui Dumnezeu, celor care i ucid, fără de dreptate, pe profeţi, acelora dintre oameni care i ucid pe cei care poruncesc dreptatea. (21) Deşarte le sunt faptele n Viaţa de Acum şi n Viaţa de Apoi. Ei nu vor avea ajutoare. (22)