cu potire şi ibrice, şi un pocal de la izvor (17) de care nu-i va durea capul şi nici nu se vor îmbăta; (18) fructele vor fi pe alese (19) şi carnea de pasăre după poftă. (20) Vor avea acolo hurii cu ochi (21) asemenea mărgăritarelor ascunse (22) drept răsplată a faptelor lor. (23) Şi nu vor auzi acolo vorbe deşarte şi nici învinuiri de păcate (24) ci numai un singur cuvânt: “Pace!... Pace!” (25) Cei de-a dreapta! Ce va fi cu cei de-a dreapta? (26) Ei vor sta sub lotuşi despinaţi, (27) sub salcâmi frumos înşiraţi. (28) sub umbră întinsă, (29) lângă apă curgătoare, (30) cu fructe din belşug (31) neculese dinainte şi neoprite, (32) pe aşternuturi înălţate. (33) Noi le-am făcut pe ele în chip deosebit, (34) Noi le-am făcut fecioare, (35) iubitoare, însoţitoare (36) celor de-a dreapta. (37) Mulţi vor fi dintre cei dintâi (38) şi mulţi vor fi dintre cei de pe urmă. (39) Cei de-a stânga! Ce va fi cu cei de-a stânga? (40) Ei vor sta sub un vânt arzător într-o apă clocotindă, (41) sub o umbră de fum negru, (42) nici răcoroasă şi nici plăcută. (43) Înainte îndestulaţi fiind, (44) stăruiau în marele păcat. (45) Ei spuneau: “După ce vom muri şi vom fi ţărână şi oase, vom mai fi noi oare sculaţi (46) ori strămoşii noştri dintâi?” (47) Spune: “Cei dintâi şi cei de pe urmă, (48) vor fi adunaţi la vremea cunoscută a unei Zile.” (49) O, voi cei rătăciţi, cei hulitori! (50)