şi daţi la spate Viaţa de Apoi. (20) În Ziua aceea, vor fi chipuri luminate (21) către Domnul lor căutānd. (22) În Ziua aceea, vor fi chipuri īntunecate, (23) la ce le va face zdrobitoarea de coaste, cugetānd. (24) Ba nu! Cānd sufletul va sta să iasă, (25) i se va spune: “Cine este vrăjitor?” (26) Cānd omul īşi dă seama că desprinderea este aproape, (27) şi picioarele i se vor strānge unul īntr-altul, (28) īn Ziua aceea, către Domnul tău vei fi mānat. (29) El nu a crezut şi nici nu s-a rugat, (30) ci a hulit şi spatele a īntors, (31) apoi ţanţoş la ai săi a mers (32) Vai ţie! Vai! (33) Şi iarăşi: Vai ţie! Vai! (34) Socoate omul oare că va fi lăsat de izbelişte? (35) N-a fost el oare o picătură de sămānţă lepădată, (36) iar apoi un cheag de sānge? Dumnezeu l-a creat şi l-a cizelat, (37) apoi din el o pereche a făcut: bărbat şi femeie. (38) Oare Cel ce a făcut aceasta n-ar avea putinţa să dăruiască morţilor viaţă? (39) Nu a trecut oare peste om o vreme cānd nu este nimic amintit? (40)

 

Al-Insaan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

 

Noi am creat omul, pentru a-l pune la īncercare, dintr-o picătură de sămānţă şi amestecuri. Noi i-am dat auzul şi văzul. (1) L-am călăuzit pe Calea cea Dreaptă, fie că va fi mulţumitor, fie că va fi tăgăduitor. (2) Tăgăduitorilor le-am pregătit lanţuri, juguri şi Jăratec. (3) Neprihăniţii vor bea dintr-un pocal o licoare cu camfor. (4) Robii lui Dumnezeu vor bea din izvoare pe care le vom face să ţāşnească din belşug, (5)