pe care am pus-o ntr-un vas trainic (20) pnă la un soroc ştiut? (21) Noi am sortit aşa! Ferice de cei sortitori! (22) În Ziua aceea, vai celor care hulesc! (23) N-am făcut Noi pămntul loc de adunare (24) pentru vii şi pentru morţi? (25) Nu am nălţat Noi munţii semeţi? Şi v-am dat să beţi apă dulce? (26) În Ziua aceea, vai celor care hulesc! (27) Duceţi-vă la ceea ce-aţi hulit! (28) Duceţi-vă către umbra n trei ramuri mpărţită (29) care nici nu umbreşte şi nici de flacără nu scuteşte! (30) Ea mprăştie scntei ct palatul (31) asemenea unor galbene cămile! (32) În Ziua aceea, vai celor care hulesc! (33) În Ziua aceea, ei nu vor putea vorbi (34) şi nu li se va ngădui să se dezvinovăţească. (35) În Ziua aceea, vai celor care hulesc! (36) Aceasta va fi Ziua Cumpenei cnd vă vom strnge pe voi laolaltă cu cei dinti. (37) Dacă aveţi vreun vicleşug, vicleniţi asupra Mea! (38) În Ziua aceea, vai celor care hulesc! (39) Cei temători vor sta la umbră, lngă izvoare, (40) şi vor avea fructele pe care şi le doresc. (41) Mncaţi şi beţi n tihnă ca răsplată a faptelor voastre! (42) Aşa i răsplătim Noi pe cei ce-au făptuit binele. (43) În Ziua aceea, vai celor care hulesc! (44) Mncaţi şi bucuraţi-vă puţin, voi, cei care sunteţi nelegiuiţi! (45) În Ziua aceea, vai celor care hulesc! (46) Cnd li se spune: Îngenunchiaţi! Ei nu ngenunche. (47) În Ziua aceea, vai celor care hulesc! (48) După aceasta, n ce spusă vor mai crede? (49) Despre ce se ntreabă unii pe alţii? (50)