Al-Kaafiroon

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

 

Spune: ďO, tăgăduitorilor! (1) Eu nu mă Ónchin la ceea ce vă Ónchinaţi voi. (2) Nici voi nu sunteţi Ónchinători la ceea ce mă Ónchin eu. (3) Nici eu nu sunt Ónchinător la ceea ce v-aţi Ónchinat voi. (4) Nici voi nu sunteţi Ónchinători la ceea ce mă Ónchin eu. (5) Voi aveţi legea voastră, iar eu am legea mea!Ē (6)

 

An-Nasr

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

 

C‚nd va veni ajutorul lui Dumnezeu şi biruinţa (1) şi vei vedea oamenii intr‚nd Ón Legea lui Dumnezeu cu cetele, (2) atunci preamăreşte-L pe Domnul tău cu laude, căci El este De-căinţă-primitorul! (3)

 

Al-Masad

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

 

Să-i piară m‚inile lui Abu-Lahab şi el Ónsuşi piară! (1) Să nu-i priască averea-i şi ceea ce a agonisit! (2) Într-un foc cu v‚lvătaie fi-va aruncat (3) dimpreună cu femeia sa, cărătoarea de vreascuri, (4) cu o fr‚nghie din sfoară de curmal legată de g‚t. (5)