Al-Ikhlaas

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

 

Spune: Unul este Dumnezeu. (1) Dumnezeu!.. Absolutul! (2) El nu naşte şi nu se naşte, (3) şi nimeni nu-I este asemenea. (4)

 

Al-Falaq

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

 

Spune: Izbăvire caut la Domnul zorilor (1) de răul a ceea ce a creat, (2) de răul beznei cnd se lasă, (3) de răul celor care suflă peste noduri, (4) de răul pizmaşului cnd pizmuieşte! (5)

 

An-Naas

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

 

Spune: Izbăvire caut la Domnul oamenilor, (1) Regele oamenilor, (2) Dumnezeul oamenilor, (3) de răul şoptitorului-furişătorului, (4) cel care şopteşte răul n inimile oamenilor, (5) fie el dintre ginni ori dintre oameni! (6)