Cei care dau ascultare trimisului, dau ascultare lui Dumnezeu, iar pe cei care Óntorc spatele, lasă-i, căci nu te-am trimis paznic asupra lor! (80) Ei spun: ďNoi dăm ascultare!Ē După ce au ieşit Ónsă de la tine, unii dintre ei ţin sfaturi noaptea, departe de cele spuse de tine. Dumnezeu scrie toate sfaturile lor Ón noapte. Îndepărtează-te de ei! Încredinţează-te lui Dumnezeu! Dumnezeu este de ajuns ca Apărător! (81) Ei nu chibzuiesc asupra Coranului? Dacă ar fi venit de la altul dec‚t Dumnezeu, ar fi aflat Ón el multe nepotriviri. (82) Dacă o poruncă le vine, fie de linişte, fie de teamă, ei o răsp‚ndesc Ón jurul lor. Dacă Ónsă ar Ómpărtăşi-o trimisului şi celor, dintre ei, ce au porunca pentru a le cere părerea, ar pricepe-o de la ei. Dacă harul şi milostivenia lui Dumnezeu n-ar fi fost asupra voastră, l-aţi fi urmat pe Diavol, Ón afara puţinora dintre voi. (83) Luptă pentru calea lui Dumnezeu! Tu nu eşti răspunzător dec‚t de tine Ónsuţi. Îndeamnă-i pe credincioşi! Dumnezeu va opri, poate, urgia celor care tăgăduiesc. Dumnezeu este mult mai de temut Ón urgie, mult mai de temut Ón pedeapsă! (84) Cel care mijloceşte Óntru bine, va avea o parte din el, iar cel care mijloceşte Óntru rău, va purta Óntreaga povară. Dumnezeu este Martor asupra tuturor! (85) C‚nd sunteţi salutaţi, daţi un salut şi mai bun, ori cel puţin, răspundeţi. Dumnezeu asupra tuturor este socotitor. (86)