Part 27

 

(31) Abraham spuse: “O, voi trimişilor! Care este treaba voastră?”

(32) Ei spuseră: “Noi am fost trimişi la un popor de nelegiuiţi

(33) ca trimitem asupra lui bolovani de lut

(34) însemnaţi de Domnul tău pentru cei desfrânaţi.”

(35) Noi i-am scos aşadar din cetate pe cei credincioşi şi

(36) nu am aflat decât o casă de supuşi.

(37) Am pus în ea un semn pentru cei care se tem de Osânda cea dureroasă,

(38) precum în Moise când l-am trimis cu o împuternicire desluşită la Faraon

(39) care s-a întors către suita sa spunând: “Este fie vrăjitor, fie îndrăcit!”

(40) Noi i-am luat pe ei şi oştile lor şi i-am aruncat în mare, în vreme ce el se dojenea pe sine.

(41) Aşa a fost şi cu adiţii când am trimis asupra lor vântul pustiilor

(42) care nu a lăsat nimic peste care a trecut fără să nu-l facă fărâme.

(43) Aşa a fost şi cu tamudiţii când li s-a spus: “Bucuraţi-vă o vreme!”

(44) Ei n-au luat însă în seamă porunca Domnului lor, iar trăsnetul i-a luat pe când priveau.

(45) Atunci nu s-au putut ţine pe picioare şi nici ajuta.

(46) Aşa a fost şi cu poporul lui Noe: Era un popor de desfrânaţi.

(47) Şi cerul? Noi l-am zidit cu trăinicie şi i-am dat apoi lărgime!

(48) Şi pământul? Noi l-am aşternut şi ce buni întinzători am fost!

(49) Din fiece lucru am creat o pereche. Poate vă veţi aminti!

(50) Zoriţi către Dumnezeu! Eu de la El vă previn desluşit!

(51) Nu puneţi lângă Dumnezeu alt dumnezeu! Eu de la El vă previn desluşit!

(52) Aşa a fost întotdeauna. Nici un trimis n-a venit la cei dinaintea lor fără ca ei să nu-i fi spus: “Este fie vrăjitor, fie îndrăcit!”

(53) Ei s-au sfătuit unii pe alţii asupra lui? Acesta este un popor de ticăloşi!

(54) Întoarce-le spatele şi nu vei fi dojenit!

(55) Adu-le aminte, căci amintirea le este credincioşilor de folos.

(56) Eu nu i-am creat nici pe ginnii şi nici pe oamenii decât ca să Mi se închine.

(57) Eu nu vreau nici un dar de la ei. Eu nu vreau să Mă ospăteze.

(58) Dumnezeu este Împărţitorul de bunuri. El este Stăpânul de nezdruncinat al puterii.

(59) Cei care s-au ticăloşit în păcate, precum păcatele semenilor lor, să nu o ceară degrabă (Judecata)!

(60) Vai tăgăduitorilor pentru Ziua ce li s-a făgăduit!

 

At-Tur

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Pe Munte!

(2) Pe Cartea scrisă

(3) pe un pergament desfăşurat!

(4) Pe Casa vizitată!

(5) Pe bolta înălţată!

(6) Pe marea umflată!

(7) Osânda Domnului tău va cădea fără tăgadă

(8) şi nimeni nu-i va putea sta în cale!

(9) În Ziua când cerul va fi învârtejit,

(10) şi munţii se vor pune în mişcare,

(11) în Ziua aceea, vai celor care hulesc

(12) şi celor care cu vorbe deşarte se joacă!

(13) În Ziua aceea, vor fi îmbrânciţi în Focul Gheenei:

(14) “Acesta este Focul pe care l-aţi socotit minciună!

(15) Este o vrajă ori nu vedeţi nimic?

(16) Ardeţi în el! De-l răbdaţi ori nu-l răbdaţi, totuna-i pentru voi. Sunteţi răsplătiţi pentru ceea ce aţi făptuit!”

(17) Cei care se tem de Dumnezeu vor trăi în Grădini, în desfătare,

(18) bucurându-se de ceea ce Domnul lor le-a dăruit. Domnul lor i-a ferit de osânda Iadului.

(19) “Mâncaţi şi beţi în tihnă pentru ceea ce aţi făptuit,

(20) întinşi pe paturi rânduite!” Noi le vom da de soţii hurii cu ochii mari.

(21) Pe cei care cred şi a căror seminţie i-a urmat în credinţă, Noi îi vom aduna la un loc cu seminţia lor şi cu nimic nu le vom micşora faptele lor. Fiece suflet a ceea ce a agonisit este chezaş.

(22) Noi le vom rostui fructele şi carnea ce poftesc.

(23) Ei îşi vor trece unii altora pocale ce nu duc la vorbe deşarte, nici la învinuire de păcate.

(24) Flăcăiandrii, ce vor umbla printre ei, în slujba lor, vor fi asemenea mărgăritarelor ascunse.

(25) Ei se vor întoarce unii către alţii întrebându-se.

(26) Vor spune: “Ne temeam mai înainte pentru ai noştri,

(27) însă Dumnezeu ne-a oblăduit şi ne-a ferit de osânda vântului arzător.

(28) Noi L-am chemat şi mai înainte, căci El este Blândul, Milostivul”

(29) Aminteşte-ţi! Tu nu eşti, har Domnului tău, nici prezicător şi nici îndrăcit!

(30) Ei vor spune: “Este un poet! Şi pentru el aşteptăm necazurile vremii!”

(31) Spune: “Aşteptaţi! Eu sunt cu voi printre cei care aşteaptă!”

(32) Oare visele lor le poruncesc aceasta ori sunt un popor de ticăloşi?

(33) Vor spune: “El l-a născocit!” Nu!... Ei nu cred.

(34) Să aducă o spusă asemenea lui, dacă spun adevărul!

(35) Au fost creaţi din nimic ori sunt ei creatorii?

(36) Au creat ei cerurile şi pământul? Nu!... Ei nu sunt convinşi!

(37) Au ei comorile Domnului tău ori le pot stăpâni?

(38) Au ei vreo scară de pe care să asculte? Să vină cel care a ascultat dintre ei cu o împuternicire desluşită!

(39) Dumnezeu o fi având fiice, iar voi fii?

(40) Le ceri tu vreo răsplată? Atunci ar fi împovăraţi de datorii!

(41) Au ei Taina, aşa încât să o scrie?

(42) Vor vreun vicleşug? Cei care au tăgăduit vor fi cei vicleniţi!

(43) Au ei un dumnezeu afară de Dumnezeu? Mărire lui Dumnezeu. deasupra celor pe care I-i alătură!

(44) Dacă văd o bucată de cer năruindu-se, ei vor spune: “Sunt numai nori vălătuciţi.”

(45) Lasă-i până când vor întâlni Ziua în care vor fi trăsniţi,

(46) Ziua în care vicleşugul lor nu le va mai sluji la nimic, Ziua în care nu vor mai fi ajutaţi.

(47) Ticăloşii vor avea parte de o osândă înaintea acesteia, însă cei mai mulţi dintre ei nu vor şti nimic.

(48) Rabdă pentru Judecata Domnului tău, căci tu eşti sub ochii Noştri. Preamăreşte-L cu laude pe Domnului tău când te scoli!

(49) Preamăreşte-L noaptea şi la pălitul stelelor!

 

An-Najm

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Pe stelele ce asfinţesc!

(2) Prietenul vostru nu se rătăceşte şi nici nu cade în greşeală:

(3) el nu vorbeşte din patimă.

(4) Aceasta este o Dezvăluire ce i-a fost dezvăluită.

(5) I-a făcut-o cunoscută cel tare la putere,

(6) cel cu iscusinţă, ce s-a aşezat.

(7) pe orizontul cel mai înalt,

(8) apoi s-a apropiat stând aninat.

(9) El era la o depărtare de două aruncături de suliţă

(10) şi atunci i-a dezvăluit robului Său ceea ce i-a dezvăluit.

(11) Inima nu a socotit amăgire ceea ce el a văzut.

(12) Vă îndoiţi de ceea ce el a văzut?

(13) El l-a văzut încă o dată,

(14) lângă Lotusul de la capăt

(15) unde se află Grădina Lăcaşului,

(16) atunci când Lotusul era învăluit de ceea ce era învăluit.

(17) Privirea sa nu s-a abătut şi nici nu a fost stingherită.

(18) El a văzut semnele cele mari ale Domnului său.

(19) Ce socotiţi despre Al-Lat şi Al-Uzza,

(20) şi cealaltă, Manat, a treia?

(21) Veţi avea voi băieţi şi El fete?

(22) Ce împărţire samavolnică!

(23) Nu sunt decât nişte nume pe care voi şi taţii voştri li le-aţi dat, fără ca Dumnezeu să vă fi pogorât vouă vreo împuternicire pentru aceasta. Părinţii voştri nu-şi urmează decât închipuirea şi ceea ce poftesc sufletele lor, cu toate că le-a venit de la Domnul lor călăuzire.

(24) Va avea omul ceea ce-şi doreşte?

(25) Ale lui Dumnezeu sunt Viaţa de Apoi şi Viaţa Dintâi.

(26) Câţi îngeri sunt în cer? Mijlocirea lor nu va sluji la nimic decât după ce Dumnezeu îngăduie aceasta pentru cine voieşte El şi pentru cel de care El este mulţumit.

(27) Cei care nu cred în Viaţa de Apoi dau îngerilor nume de femei.

(28) Ei nu au nici o ştiinţă, ci urmează o închipuire. Închipuirea nu slujeşte la nimic în faţa Adevărului.

(29) Îndepărtează-te de cel care întoarce spatele amintirii şi care nu doreşte decât Viaţa de Acum.

(30) Aceasta este toată întinderea ştiinţei lor! Domnul tău îl ştie prea bine pe cel care se rătăceşte de la calea Sa, precum îl ştie prea bine şi pe cel drept călăuzit.

(31) Ale lui Dumnezeu sunt cele din ceruri şi de pe pământ. El îi va răsplăti pe cei care fac răul după ceea ce fac, precum îi va răsplăti şi pe cei care fac binele cu şi mai bine.

(32) Domnul tău este darnic la iertare cu cei care se feresc de păcatele grele şi de desfrâu, precum şi cu cei care săvârşesc greşeli uşoare. El vă ştie prea bine de pe când v-a înălţat din pământ şi de pe când eraţi feţi în pântecele mamelor voastre. Nu vă daţi voi singuri mântuirea! El îi ştia prea bine pe cei care se tem!

(33) L-ai văzut pe cel care a întors spatele,

(34) Are el ştiinţa Tainei ca s-o poată vedea?

(35) Nu i s-a dat de ştire oare de ceea ce era în sulurile lui Moise

(36) şi în cele ale lui Abraham cel atât de credincios?

(37) Nimănui nu i se va pune în cârcă povara altuia.

(38) Omul nu va avea decât ceea ce trudeşte.

(39) Truda sa va fi recunoscută

(40) şi va fi din plin răsplătit.

(41) La Domnul tău este capătul!

(42) El este Cel ce dăruieşte râsul şi Cel ce dăruieşte plânsul.

(43) El este Cel ce dăruieşte moartea şi Cel ce dăruieşte viaţa.

(44) El a creat perechea, bărbat şi femeie,

(45) dintr-o picătură de sămânţă după ce a fost vărsată.

(46) A Lui este Facerea cea de apoi.

(47) El îmbogăţeşte şi îndestulează.

(48) El este Domnul lui Sirius.

(49) El i-a nimicit pe adiţii de odinioară,

(50) precum şi pe tamudiţi — pe nimeni n-a lăsat dintre ei —

(51) şi mai înainte pe poporul lui Noe — oameni nedrepţi şi ticăloşi.

(52) El a dărâmat cetatea cea de-a-ndoaselea,

(53) acoperind-o cu ceea ce trebuia s-o acopere.

(54) Care sunt binefacerile Domnului tău pe care tu le tăgădui?

(55) Aceasta este o mustrare dintre mustrările dintâi.

(56) Cea care trebuie să se apropie, se va apropia!

(57) Nimeni, afară de Dumnezeu, nu o poate dezvălui.

(58) Sunteţi miraţi de această spusă?

(59) Râdeţi în loc să plângeţi?

(60) Voi sunteţi nepăsători!

(61) Prosternaţi-vă înaintea lui Dumnezeu şi Lui închinaţi-vă!

(62) Se apropie Ceasul şi luna se despică!

 

Al-Qamar

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Dacă ei văd vreun semn, se întorc spunând: “Este o vrajă neîncetată!”

(2) Ei hulesc şi-şi urmează poftele, însă fiece lucru este hotărât!

(3) Le-a venit dintre veşti una înfricoşătoare

(4) cu o înţelepciune pătrunzătoare. Prevenirile nu le sunt însă de folos!

(5) Întoarce-le spatele! În Ziua când îi va chema Chemătorul la ceva fără seamăn,

(6) vor ieşi din morminte, cu privirea smerită şi se vor grăbi către Chemător, asemenea lăcustelor răzleţite.

(7) Tăgăduitorii vor spune atunci: “Aceasta este o Zi grea!”

(8) Poporul lui Noe, înaintea lor, a hulit şi ei l-au socotit pe robul Nostru mincinos. Ei au spus: “Este un îndrăcit!” Şi astfel a fost alungat!

(9) El l-a chemat pe Domnul său: “Sunt biruit! Ajută-mă!”

(10) Atunci am deschis stăvilarele cerului dând drumul apelor vijelioase

(11) şi am rupt izvoarele pământului, iar apele s-au contopit după o Poruncă dată.

(12) L-am dus pe Noe pe o corabie din scânduri şi sfoară de curmal.

(13) El a plutit sub ochii noştri ca răsplată de la Cel ce a fost tăgăduit.

(14) Şi Noi l-am lăsat ca semn. Mai este cineva care îşi aminteşte?

(15) Cum au fost osânda Mea şi prevenirile Mele!

(16) Noi am făcut uşor Coranul întru amintire. Mai este cineva care îşi aminteşte?

(17) Adiţii au hulit. Cum au fost osânda Mea şi prevenirile Mele!

(18) Noi am dezlănţuit împotriva lor furtuna care urla într-o zi nefericită şi nesfârşită.

(19) Acea furtună i-a smuls pe oameni de parcă ar fi fost trunchiuri găunoase de curmali.

(20) Cum au fost osânda Mea şi prevenirile Mele!

(21) Am făcut uşor Coranul întru amintire. “Mai este cineva care-şi aminteşte?

(22) Tamudiţii au socotit prevenirile minciunii

(23) şi au spus: “Să urmăm un om asemenea nouă? Atunci am fi în rătăcire şi nebunie.

(24) Amintirea i-a fost aruncată când se afla printre noi? Nu! Atunci este un mincinos neruşinat!”

(25) Mâine vor afla însă cine este mincinosul neruşinat.

(26) Le vom trimite o cămilă ca ispită. Urmăreşte-i şi ai răbdare!

(27) Dă-le de ştire că apa trebuie împărţită între ei şi că fiecare va bea la rândul său.

(28) Ei îl chemă pe unul de-al lor care o luă şi o ologi.

(29) Cum au fost osânda Mea şi prevenirile Mele!

(30) Noi le-am trimis un singur Strigăt şi s-au făcut asemenea nuielelor uscate pe care le aruncă îngrăditorul.

(31) Noi am făcut uşor Coranul întru amintire. Mai este cineva care să-şi amintească?

(32) Poporul lui Lot a socotit prevenirile minciuni.

(33) Noi am dezlănţuit o furtună de pietre împotriva lor, în afară de casa lui Lot pe care am mântuit-o în zori

(34) ca o binefacere de la Noi, căci aşa îi răsplătim pe cei mulţumitori.

(35) Noe îi prevenise de tăria Noastră, însă ei au trecut peste aceste preveniri ale sale.

(36) Ei i-au vrut oaspeţii săi de la el, însă Noi le-am lovit ochii cu orbire. “Gustaţi osânda Mea şi prevenirile Mele!”

(37) Mâine în zori o osândă hotărâtă îi aşteaptă!

(38) “Gustaţi osânda Mea şi prevenirile Mele!”

(39) Noi am făcut uşor Coranul întru amintire. Mai este cineva care să-şi amintească?

(40) Prevenirile au ajuns şi la oamenii lui Faraon,

(41) însă ei au socotit semnele Noastre minciuni. Atunci i-am luat cum ia un puternic, tare!

(42) Tăgăduitorii voştri sunt mai buni decât aceia? Ori poate aveţi vreo mântuire în condici?

(43) Ei vor spune: “Sântem o mulţime biruitoare!”

(44) Această mulţime va fi înfrântă însă, iar ei vor întoarce spatele.

(45) Va veni însă Ceasul când iarăşi se vor întâlni, ceasul cel prea dureros şi prea amarnic.

(46) Nelegiuiţii sunt în rătăcire şi nebunie.

(47) În Ziua când vor fi târâţi cu faţa în jos în Foc, li se va spune: “Gustaţi mângâierea Focului mistuitor!”

(48) Noi am creat totul cu măsură.

(49) Porunca Noastră este un singur cuvânt iute precum clipitul ochilor.

(50) Noi i-am dat pierzaniei pe părtaşii voştri. Mai este cineva care să-şi amintească?

(51) Orice lucru pe care îl fac este în condici,

(52) fie mare, fie mic, acolo stă scris.

(53) Cei care se tem de Dumnezeu vor trăi în Grădini cu râuri,

(54) în lăcaşul Adevărului, la un Rege Puternic.

(55) Milosul

 

Ar-Rahmaan

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) a dat ştiinţa Coranului.

(2) El a făcut omul

(3) şi apoi i-a dat ştiinţa vorbirii.

(4) Soarele şi luna le-a făcut cu socoteală.

(5) Stelele şi copacii Lui i se închină.

(6) Cerul l-a înălţat şi a statornicit cântarul.

(7) Să nu umflaţi la cântar,

(8) ci faceti cântărirea drept şi nu păgubiţi la cântar!.

(9) El a hotărnicit făpturilor Sale pământul

(10) El a hotărnicit făpturilor Sale pământul

(11) pe care sunt roade, curmali cu ciorchini,

(12) grâne cu ale lor paie şi ierburi miresmate.

(13) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(14) Din lut a făcut omul precum ulcioarele,

(15) iar ginii i-a făcut din pară de foc.

(16) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(17) Domn al celor două Răsărituri, Domn al celor două Asfinţituri!

(18) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(19) El a făcut cele două mări gata să se contopească,

(20) însă a pus o stavilă între ele pe care nu o trec.

(21) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(22) Din ele se scot mărgăritare şi mărgean.

(23) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(24) Ale Lui sunt corăbiile ce pe mări se sumeţesc ca munţii.

(25) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(26) Totul de pe pământ este pieritor, numai faţa Domnului tău

(27) dăinuie în mărire şi în cinstire.

(28) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(29) Cei din ceruri şi de pe pământ Lui îi cer ajutorul, iar El, în fiece zi, îşi arată puterea.

(30) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(31) Curând ne vom îngriji de voi doi, poveri ce sunteţi!

(32) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(33) O, adunări de ginni şi de oameni! De puteţi străpunge tăriile cerurilor şi ale pământului, străpungeţi-le! Nu le veţi putea însă străpunge decât dacă veţi avea împuternicire.

(34) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(35) Vor fi trimise asupra voastră, a amândurora, jerbe de foc şi de aramă topită şi nu veţi fi oblăduiţi.

(36) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(37) Când cerul se va despica, roşu ca un pergament scorojit...

(38) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(39) În ziua aceea, nici om, nici ginn nu vor fi întrebaţi de păcatele lor.

(40) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(41) Păcătoşii vor fi ştiuţi după semnele lor şi vor fi apucaţi de păr şi de picoare.

(42) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(43) Aceasta este Gheena pe care nelegiuţii o socot minciună.

(44) Ei vor rătăci între ea şi o apă clocotindă.

(45) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(46) Două grădini vor fi dăruite celor temători de înălţimea Domnului lor...

(47) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(48) ...cu ramuri în floare,...

(49) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(50) ...în care curg două izvoare...

(51) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(52) ...şi au din tot rodul perechi.

(53) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(54) Ei vor sta pe aşternuturi căptuşite cu brocart, iar rodul celor două grădini le va sta la îndemână.

(55) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(56) Acolo le vor întâlni pe cele cu priviri nevinovate pe care nici om, nici ginn nu le-au atins înaintea lor.

(57) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(58) Ele vor fi asemenea hiacintului şi mărgeanului.

(59) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(60) Răsplata binelui poate fi oare altceva decât un bine?

(61) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(62) Şi mai sunt două grădini peste cele două,...

(63) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(64) ...cu umbră deasă,...

(65) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(66) ...din care ţâşnesc două izvoare,...

(67) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(68) ...în ele sunt roade, curmali şi rodii.

(69) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(70) Acolo vor fi fecioare frumoase şi bune...

(71) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(72) ...şi hurii la umbră de corturi,...

(73) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(74) ...şi pe care nici om, nici ginn nu le-au atins înaintea lor.

(75) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(76) Vor sta sprijiniţi pe perne verzi, întinşi pe frumoase covoare.

(77) Aşadar, care sunt binefacerile Domnului vostru pe care voi doi le socotiţi minciuni?

(78) Binecuvântat fie Numele Domnului tău în mărire şi cinstire!

 

Al-Waaqia

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Când faptul se va împlini,

(2) nimeni nu-l va mai socoti minciună.

(3) El coboară, El ridică!

(4) Când pământul va fi zgâlţâit din ţâţâni,

(5) când munţii vor fi făcuţi fărâme

(6) şi vor fi precum praful spulberat,

(7) atunci veţi fi voi de trei feluri.

(8) Cei de-a dreapta! Cine vor fi oare cei de-a dreapta?

(9) Cei de-a stânga! Cine vor fi oare cei de-a stânga?

(10) Cei înainte mergători. Înainte mergătorii,

(11) ei vor fi cei apropiaţi.

(12) În Grădinile Plăcerii

(13) vor fi mulţime dintre primii

(14) şi puţinii dintre ultimii,

(15) pe paturi împletite,

(16) întinşi pe ele faţă în faţă.

(17) Flăcăiandri nemuritori vor umbla printre ei

(18) cu potire şi ibrice, şi un pocal de la izvor

(19) de care nu-i va durea capul şi nici nu se vor îmbăta;

(20) fructele vor fi pe alese

(21) şi carnea de pasăre după poftă.

(22) Vor avea acolo hurii cu ochi

(23) asemenea mărgăritarelor ascunse

(24) drept răsplată a faptelor lor.

(25) Şi nu vor auzi acolo vorbe deşarte şi nici învinuiri de păcate

(26) ci numai un singur cuvânt: “Pace!... Pace!”

(27) Cei de-a dreapta! Ce va fi cu cei de-a dreapta?

(28) Ei vor sta sub lotuşi despinaţi,

(29) sub salcâmi frumos înşiraţi.

(30) sub umbră întinsă,

(31) lângă apă curgătoare,

(32) cu fructe din belşug

(33) neculese dinainte şi neoprite,

(34) pe aşternuturi înălţate.

(35) Noi le-am făcut pe ele în chip deosebit,

(36) Noi le-am făcut fecioare,

(37) iubitoare, însoţitoare

(38) celor de-a dreapta.

(39) Mulţi vor fi dintre cei dintâi

(40) şi mulţi vor fi dintre cei de pe urmă.

(41) Cei de-a stânga! Ce va fi cu cei de-a stânga?

(42) Ei vor sta sub un vânt arzător într-o apă clocotindă,

(43) sub o umbră de fum negru,

(44) nici răcoroasă şi nici plăcută.

(45) Înainte îndestulaţi fiind,

(46) stăruiau în marele păcat.

(47) Ei spuneau: “După ce vom muri şi vom fi ţărână şi oase, vom mai fi noi oare sculaţi

(48) ori strămoşii noştri dintâi?”

(49) Spune: “Cei dintâi şi cei de pe urmă,

(50) vor fi adunaţi la vremea cunoscută a unei Zile.”

(51) O, voi cei rătăciţi, cei hulitori!

(52) Veţi mânca fructe din copacul Zaqqum

(53) până vă veţi umple burţile,

(54) apoi veţi bea după ele apă clocotindă —

(55) veţi bea precum cămilele însetate.

(56) Aşa va fi găzduirea lor în Ziua Judecăţii!

(57) Noi v-am creat. De ce nu credeţi totuşi?

(58) Vedeţi sămânţa pe care o vărsaţi?

(59) Voi aţi creat-o ori Noi suntem Creatorii?

(60) Noi am sorocit moartea printre voi şi nimeni nu Ne-o poate lua înainte

(61) ca să vă înlocuim cu alţii asemenea vouă şi să vă facem cum voi nici nu ştiţi.

(62) Cunoaşteţi întâia facere? De ce nu vă aduceţi aminte însă?

(63) Aţi văzut ceea ce aţi arat?

(64) Voi îl veţi semăna ori Noi vom fi Semănătorii?

(65) Dacă am vrea, l-am face pustiu. V-ar mai arde, atunci, de glume?

(66) “Iată-ne datornici,

(67) ba chiar de tot lipsiţi!”

(68) Aţi văzut apa pe care o beţi?

(69) Voi aţi pogorât-o din nori ori Noi suntem Cei care am pogorât-o?

(70) Dacă am vrea, am face-o amară! De ce nu mulţumiţi totuşi!

(71) Aţi văzut focul pe care-l aprindeţi?

(72) Voi aţi făcut să crească copacul lui ori Noi suntem cei care l-am făcut?

(73) Noi am făcut toate acestea drept amintire şi bucurie pentru călătorii pustiului.

(74) Preamăreşte numele Domnului tău cel Mare.

(75) Nu!... Jur pe asfinţitul stelelor!

(76) Şi este un jurământ, dacă ştiţi, greu!

(77) Acesta este un Coran Prea-cinstit.

(78) dintr-o Carte ascunsă.

(79) Să nu-l atingă decât cei curaţi,

(80) căci este o Pogorâre de la Domnul lumilor!

(81) Vă îndoiţi de această spusă?

(82) Vreţi să vă câştigaţi traiul hulind?

(83) Când sufletul dă să iasă

(84) şi voi, în clipa aceea îl priviţi,

(85) Noi suntem mult mai aproape de el decât voi cei ce-l înconjuraţi, însă nu Ne puteţi zări.

(86) Dacă nu aţi fi printre cei care vor fi judecaţi,

(87) de ce nu întoarceţi acest suflet, dacă spuneţi adevărul?

(88) Dacă acest om este dintre cei apropiaţi de Dumnezeu,

(89) va găsi tihna, parfumurile şi Grădinile Plăcerii.

(90) Dacă este dintre cei de-a dreapta:

(91) “Pace ţie!... Tu eşti cu cei de-a dreapta!”

(92) Dacă este însă dintre hulitorii rătăciţi,

(93) va fi găzduit în apă clocotindă

(94) şi apoi aruncat în Iadul cu flăcări.

(95) Acesta este Adevărul sigur!

(96) Preamăreşte Numele Domnului tău cel Mare!

 

Al-Hadid

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Cele din ceruri şi de pe pământ îl preamăresc pe Dumnezeu. El este Puternicul, Înţeleptul.

(2) A Lui este împărăţia cerurilor şi a pământului. El dăruieşte viaţa şi dăruieşte moartea. El asupra tuturor are putere.

(3) El este Întâiul şi Ultimul, Cel din afară şi Cel din lăuntru. El este Atotcunoscător.

(4) El este Cel ce a creat cerurile şi pământul în şase zile, apoi s-a aşezat pe Tron. El ştie ceea ce intră în pământ şi ce iese din el, precum şi ceea ce coboară din cer şi ceea ce urcă la el. Oriunde aţi fi, El este cu voi. Dumnezeu este Văzător a ceea ce făptuiţi,

(5) A Lui este împărăţia cerurilor şi a pământului. Poruncile, la El, se întorc.

(6) El face ca noaptea să străpungă ziua şi ca ziua să străpungă noaptea. El este Cunoscător al lăuntrului inimilor

(7) Credeţi în Dumnezeu şi în trimisul Său! Dăruiţi din ceea ce v-a dat ca urmaşi. Cei dintre voi care au crezut şi au dăruit vor avea o mare răsplată.

(8) De ce nu credeţi în Dumnezeu, când trimisul vă cheamă să credeţi în Domnul vostru? El a încheiat un legământ cu voi, dacă spuneţi adevărul!

(9) El este Cel ce pogoară asupra robului Său semne vădite ca să vă scoată din întunecimi către lumină. Dumnezeu este Blând şi Milostiv cu voi.

(10) Ce aveţi de nu dăruiţi pentru calea lui Dumnezeu, atunci când moştenirea cerurilor şi a pământului este a lui Dumnezeu? Voi nu sunteţi toţi deopotrivă: cel care a dăruit şi a luptat înainte de biruinţă este pe o treaptă mai înaltă decât cei care au dăruit şi au luptat după aceea. Tuturor Dumnezeu le făgăduieşte prea binele. Dumnezeu este Ştiutor a ceea ce făptuiţi.

(11) Cine este cel care dă un frumos împrumut lui Dumnezeu? El îi înapoiează îndoit şi are o răsplată îmbelşugată.

(12) Într-o zi îi vei vedea pe credincioşi şi pe credincioase a căror lumină se va zori înaintea şi în dreapta lor: “O veste bună vouă, astăzi! Grădini pe sub care curg râuri, unde veţi veşnici! Aceasta este fericirea cea mare.”

(13) Într-o Zi făţarnicii şi făţarnicele vor spune credincioşilor: “Aşteptaţi-ne să luăm din lumina voastră.” Li se va spune: “Întoarceţi-vă şi veţi găsi lumină!” Un zid cu poartă va fi înălţat între ei. În lăuntrul lui va fi milostivenia, iar în afara lui osânda.

(14) Ei le vor striga credincioşilor: “Nu aţi fost împreună cu noi?” Aceştia vor zice: “Ba da! Voi v-aţi ispitit pe voi înşivă, aţi tărăgănat şi v-aţi îndoit. Nădejdile voastre v-au înşelat până ce a venit Porunca lui Dumnezeu. Înşelătorul v-a înşelat cu privire la Dumnezeu.

(15) Astăzi, nu se ia nici o răscumpărare, nici de la voi, nici de la tăgăduitori. Limanul vostru este Focul: el este însoţitorul vostru. Ce rea devenire!

(16) Nu a venit oare clipa ca inimile credincioşilor să se smerească auzind amintirea lui Dumnezeu şi ceea ce s-a pogorât din Adevăr şi să nu fie asemenea celor care au primit altădată Cartea? Vreme îndelungată a trecut peste ei, inimile li s-au împietrit, iar mulţi sunt desfrânaţi.

(17) Să ştiţi că Dumnezeu va da viaţă pământului după moarte. Noi v-am desluşit semnele! Poate veţi pricepe!

(18) Bărbaţilor şi femeilor care dau milostenie, cei care dau un frumos împrumut lui Dumnezeu, El li-l dă îndoit înapoi. Ei vor avea o răsplată îmbelşugată.

(19) Drepţi sunt cei care cred în Dumnezeu şi în trimisul Său, ei sunt martorii Domnului lor de la care îşi vor primi răsplata şi lumina. Cei care au tăgăduit şi au socotit semnele Noastre minciuni vor fi soţii Focului.

(20) Să ştiţi că Viaţa de Acum nu este decât un joc, o desfătare, o găteală fără rost, o luptă a trufiilor voastre, o duşmănie în a aduna cât mai multe averi şi a avea cât mai mulţi prunci. Ea este asemenea unei răpăieli de ploaie; verdeaţa ce va creşte după ea place tăgăduitorilor, apoi se usucă. Tu o vezi cum se îngălbeneşte, apoi se usucă şi se fărâmiţează. În Viaţa de Apoi, veţi avea fie o osândă aprigă, fie iertarea şi mulţumirea lui Dumnezeu. Viaţa de Acum nu este decât o plăcere înşelătoare.

(21) Grăbiţi-vă către iertarea Domnului vostru, către Grădina cea mare cât cerul şi pământul, pregătită celor care au crezut în Dumnezeu şi în trimişii Săi. Aceasta este harul lui Dumnezeu pe care El îl dăruieşte cui voieşte. Dumnezeu este Stăpânul Harului cel Mare!

(22) Nici o nenorocire nu atinge pământul şi nici pe voi înşivă fără ca aceasta să nu fie scrisă într-o Carte, înainte chiar de a fi descătuşat-o. Aceasta Îi este lesne lui Dumnezeu!

(23) Aceasta ca să nu vă mâhniţi de ceea ce aţi pierdut şi nici să nu vă bucuraţi de ceea ce El v-a dat. Dumnezeu nu îl iubeşte pe lăudărosul îngâmfat

(24) şi nici pe zgârciţii ce poruncesc oamenilor să fie zgârciţi. Cel care întoarce spatele să ştie că Dumnezeu este Bogatul, Lăudatul.

(25) Noi i-am trimis pe trimişii Noştri cu dovezi vădite. Noi am pogorât odată cu ei Cartea şi balanţa ca oamenii să se poarte drept. Noi am pogorât de asemenea fierul în care este o nenorocire cumplită şi în care sunt foloase oamenilor pentru ca Dumnezeu să-i ştie pe cei ce-L ajută pe El, precum şi trimişii Săi, în taină. Dumnezeu este Tare, Puternic.

(26) Noi i-am trimis pe Noe şi pe Abraham şi i-am dat seminţiei lor proorocirea şi Cartea. Unii au fost călăuziţi, alţii — cei mai mulţi — au fost desfrânaţi.

(27) Noi am trimis pe urmele lor alţi trimişi de-ai Noştri. Noi l-am trimis pe Iisus, fiul Mariei. Noi i-am dat lui Evanghelia şi am pus în inimile celor care îl urmau blândeţea şi milostenia, însă călugăria pe care ei au întemeiat-o, Noi nu le-am scris-o decât pentru a căuta mulţumirea lui Dumnezeu. Ei nu au păzit-o însă aşa cum se cuvenea s-o păzească. Cei care crezură, dintre ei, avură răsplata, însă mulţi fură desfrânaţi!

(28) O, voi cei ce credeţi! Temeţi-vă de Dumnezeu! Credeţi în trimisul Său pentru ca Dumnezeu să vă dea îndoit din milostivenia Sa şi să vă dăruiască o lumină în care să mergeţi şi să vă ierte vouă. Dumnezeu este Iertător, Milostiv.

(29) Oamenii Cărţii să ştie că nu pot nimic asupra harului lui Dumnezeu. Harul este în mâna lui Dumnezeu şi El îl dăruie cui voieşte. Dumnezeu este Stăpânul Harului cel Mare!