Part 28

 

Al-Mujaadila

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Dumnezeu a auzit vorbele celei care se certa cu tine despre soţul ei şi se plângea lui Dumnezeu. Dumnezeu a auzit cearta voastră. El este Auzitorul, Văzătorul.

(2) Aceia dintre voi care îşi compară femeile cu spatele mamelor, să ştie că ele nu le sunt mame, căci mame le sunt doar acelea care i-au născut. Ei spun o vorbă nesăbuită şi neîntemeiată. Dumnezeu este Cel ce şterge păcatele, Iertătorul

(3) Cei care îşi compară femeile cu spatele mamelor lor şi repetă ceea ce au spus, va trebui să sloboade un rob înainte de a se atinge din nou de ele. Aşa vă este predicat. Dumnezeu este Ştiutor a ceea ce făptuiţi.

(4) Cel care nu află aşa ceva, atunci să postească două luni necurmat înainte de a se atinge unul de celălalt. Cel care nu poate, atunci să ospăteze şaizeci de sărmani. Aceasta pentru ca voi să credeţi în Dumnezeu şi în trimisul Său. Acestea sunt rânduielile lui Dumnezeu, iar cei care le încalcă vor avea parte de o dureroasă osândă.

(5) Cei care se împotrivesc lui Dumnezeu şi trimisului Său vor fi răsturnaţi precum au fost şi cei dinaintea lor. Noi am pogorât semne vădite. Tăgăduitorii vor avea o osândă umilitoare

(6) în Ziua când Dumnezeu îi va scula şi le va da ştire de ceea ce-au săvârşit. Dumnezeu le-a ţinut socoteala, însă ei au uitat. Dumnezeu este Martor asupra tuturor.

(7) Nu vezi oare că Dumnezeu ştie ceea ce este în ceruri, precum şi pe pământ? Nu stau de vorbă trei, unde El să nu fie al patrulea, ori cinci şi El să nu fie al şaselea. Fie ei mai puţini ori mai mulţi, El este cu ei oriunde s-ar afla. În Ziua Învierii, El îi va înştiinţa de ceea ce-au săvârşit. Dumnezeu este Atotcunoscător!

(8) Nu i-ai văzut pe cei cărora li s-a oprit sfatul în taină. Ei s-au apucat iarăşi de ceea ce le-a fost oprit. Ei ţin sfaturi în taină cu păcat şi vrăjmăşie şi nedându-i ascultare Trimisului. Când vin la tine te salută, cum nici Dumnezeu nu te-a salutat. Ei spun în sinea lor: “Să nu ne pedepsească Dumnezeu pentru ceea ce spunem!” În Gheena vor fi aruncaţi! Ce rea devenire!

(9) O, voi cei ce credeţi! Atunci când luaţi parte la sfaturi în taină, feriţi-vă de păcat, de vrăjmăşie, de neascultarea Trimisului. Vorbiţi cu bunătate şi pioşenie. Temeţi-vă de Dumnezeu, căci veţi fi adunaţi înaintea Lui.

(10) Sfaturile în taină vin de la Satan pentru a-i mâhni pe credincioşi. El nu le poate face însă nici un rău decât cu îngăduinţa lui Dumnezeu. Credincioşii să se încredinţeze lui Dumnezeu!

(11) O, voi cei ce credeţi, când vi se spune: “Faceţi loc şi altora la sfaturile voastre!” Atunci, faceţi loc, căci şi Dumnezeu vă va face loc. Când vi se spune: “Sculaţi-vă!” Atunci, sculaţi-vă. Dumnezeu îi va ridica pe trepte pe cei care cred şi au primit ştiinţa. Dumnezeu este Ştiutor a ceea ce făptuiţi.

(12) O, voi cei ce credeţi! Când aveţi un sfat de taină cu trimisul, daţi milostenie înainte! Aşa este mai bine pentru voi şi mai curat. Dacă nu veţi găsi nimic (de dat), să ştiţi că Dumnezeu este Iertător, Milostiv!

(13) Vă temeţi ca înainte de vorba voastră să daţi milostenie? Când nu o faceţi, iar Dumnezeu se întoarce către voi, atunci faceţi rugăciunea, daţi milostenie, daţi-i ascultare lui Dumnezeu şi trimisului Său. Dumnezeu este Ştiutor a ceea ce făptuiţi.

(14) Nu i-ai văzut pe cei care stau în spatele unor oameni asupra cărora Dumnezeu s-a mâniat şi care nu sunt nici de-ai voştri şi nici de-ai lor? Ei jură strâmb, chiar dacă ştiu!

(15) Dumnezeu le-a pregătit o osândă aprigă, căci rău este ceea ce fac.

(16) Ei îşi iau jurămintele ca pavăză şi-i împiedică pe oameni de la calea lui Dumnezeu. Ei vor avea o osândă umilitoare.

(17) Nici averile şi nici copiii nu le vor fi de vreun folos în faţa lui Dumnezeu. Ei sunt soţii Focului, unde vor veşnici.

(18) În Ziua când Dumnezeu îi va scula pe toţi, ei I se vor jura precum vi se jură şi vouă socotind că se sprijină pe ceva. Nu sunt ei oare mincinoşi?

(19) Satan a pus stăpânire pe ei şi i-a făcut să uite amintirea lui Dumnezeu. Aceştia sunt iubitorii lui Satan. Iubitorii lui Satan nu sunt ei oare pierduţi?

(20) Cei care se împotrivesc lui Dumnezeu şi trimisului Său vor fi cei mai umiliţi.

(21) Dumnezeu a scris: “Eu şi trimişii Mei vom birui întotdeauna. Dumnezeu este Brav, Puternic.

(22) Nu vei afla oameni ce cred în Dumnezeu şi în Ziua de Apoi care să le arate prietenie celor care se împotrivesc lui Dumnezeu şi trimisului Său, chiar de sunt taţii lor, fiii lor, fraţii lor ori obştea lor. Dumnezeu le-a scris în inimi credinţa şi i-a întărit cu duhul Său. El îi va lăsa să intre în Grădinile pe sub care curg râuri, unde vor veşnici. Dumnezeu este mulţumit de ei, iar ei sunt mulţumiţi de El. Aceştia sunt iubitorii lui Dumnezeu. Iubitorii lui Dumnezeu nu sunt oare cei fericiţi?

 

Al-Hashr

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Cele din ceruri şi de pe pământ îl preamăresc pe Dumnezeu. El este Puternicul, Înţeleptul.

(2) El este Cel ce i-a prigonit din casele lor în cel dintâi surghiun pe oamenii Cărţii care tăgăduiau. Voi nu v-aţi închipuit că vor pleca, iar ei îşi închipuiau că fortăreţele îi vor apăra de Dumnezeu. Dumnezeu a venit însă la ei de unde nici nu se aşteptau aruncându-le groaza în inimi. Ei şi-au dărâmat casele cu mâinile lor şi cu mâinile credincioşilor. Trageţi o învăţătură de aici, o, voi cei dăruiţi cu vedere!

(3) Dacă Dumnezeu nu le-ar fi sortit surghiunul, i-ar fi osândit în Viaţa de Acum. În Viaţa de Apoi vor avea parte de osânda Focului.

(4) Aceasta, căci s-au rupt de Dumnezeu şi de trimisul Său. Dumnezeu este Aprig în osânda ce o dă celui ce se rupe de Dumnezeu

(5) Câţi curmali aţi tăiat şi câţi aţi lăsat în picioare, a fost cu îngăduinţa lui Dumnezeu, iar El îi va face de ruşine pe cei desfrânaţi.

(6) Dumnezeu îi dă toată prada trimisului Său, căci voi nu i-aţi sărit în ajutor pe cai şi pe cămile. Dumnezeu dă putere profeţilor Săi asupra cui voieşte. Dumnezeu asupra tuturor are putere!

(7) Ceea ce Dumnezeu a dăruit trimisului Său ca pradă de la locuitorii cetăţilor, este a lui Dumnezeu şi a trimisului Său, a rudelor sale, a orfanilor, a sărmanilor şi a drumeţului, însă nu şi celor dintre voi ce sunt bogaţi. Ceea ce vă dă trimisul, luaţi! Ceea ce vă opreşte, lăsaţi! Temeţi-vă de Dumnezeu! Dumnezeu este Aprig la pedeapsă!

(8) Prada este pentru sărmanii pribegiţi care din casele lor au fost prigoniţi şi de averile lor lipsiţi în vreme ce căutau harul şi mulţumirea lui Dumnezeu şi erau de ajutor lui Dumnezeu şi trimisului Său. Aceştia spun adevărul!

(9) Cei care au venit, înaintea lor, în această casă şi credinţă, îl iubesc pe cel care vine în pribegie la ei. Ei nu vor avea în suflet nici o pizmă pentru ceea ce li s-a dat pribegilor, căci ei îi aşează înaintea lor înşişi, chiar dacă şi ei sunt în sărăcie. Cei care se păzesc de zgârcenia sufletelor lor sunt fericiţi.

(10) Prada este a celor care au venit după ei spunând: “Domnul nostru! Iartă-ne nouă şi fraţilor noştri care au intrat înaintea noastră în credinţă. Nu ne pune în inimi pizmă faţă de cei care cred! Domnul nostru! Tu eşti Blând, Milostiv!”

(11) Îi vezi pe cei care umblă cu făţărnicii? Ei spun fraţilor lor dintre oamenii Cărţii care tăgăduiesc: “Dacă veţi fi prigoniţi, vom pleca cu voi. Nu vom da ascultare nimănui cu privire la voi! Dacă sunteţi atacaţi, vă vom veni în ajutor.” Dumnezeu este Martor că ei mint.

(12) Dacă Oamenii Cărţii sunt prigoniţi, făţarnicii nu vor pleca cu ei. Dacă sunt atacaţi, ei nu le vor veni în ajutor şi chiar dacă le-ar veni în ajutor, vor întoarce spatele atât de repede încât nu vor mai putea fi nici ei ajutaţi.

(13) Voi semănaţi în inimile lor mai multă groază decât Dumnezeu însuşi, fiindcă sunt oameni care nu pricep.

(14) Toţi se războiesc cu voi numai din cetăţi fortificate ori din spatele zidurilor. Vitejia lor este mare când sunt între ei! Voi socotiţi că sunt uniţi, însă inimile lor sunt dezbinate, fiindcă sunt oameni fără minte.

(15) Ei sunt asemenea celor care cu puţin înaintea lor au gustat urmările faptelor lor. Ei vor avea o dureroasă osândă.

(16) Ei sunt asemenea Satanei când i-a spus omului: “Fii tăgăduitor!” Când acesta este însă tăgăduitor, îi spune: “Mă lepăd de tine! Da, eu mă tem de Domnul lumilor.”

(17) Sfârşitul amândurora va fi Focul, unde vor veşnici. Aceasta este răsplata celor nedrepţi!

(18) O, voi cei ce credeţi! Temeţi-vă de Dumnezeu! Fiecare să cumpănească ceea ce şi-a pregătit pentru ziua de mâine.

(19) Nu fiţi ca cei care Îl uită pe Dumnezeu, căci Dumnezeu îi face să uite de ei înşişi. Aceştia sunt cei desfrânaţi.

(20) Soţii Focului şi soţii Raiului nu sunt deopotrivă, căci soţii Raiului sunt cei fericiţi!

(21) Dacă am fi pogorât acest Coran asupra unui munte, l-ai fi văzut smerindu-se şi despicându-se de frica lui Dumnezeu. Acestea sunt pildele pe care le arătăm oamenilor. Poate vor chibzui!

(22) El este Dumnezeu! Nu este dumnezeu afară de El. El este Cel ce cunoaşte tăinuitul şi mărturisitul. El este Milosul, Milostivul!

(23) El este Dumnezeu! Nu este dumnezeu afară de El! El este Regele, Sfântul, Pacea, Credinciosul, Oblăduitorul, Puternicul, Tarele, Preamăritul. Mărire lui Dumnezeu asupra celor pe care ei I-i alătură!

(24) El este Dumnezeu, Creatorul, Alcătuitorul, Plăsmuitorul. Ale Lui sunt cele mai frumoase nume. Cele din ceruri şi de pe pământ Îl preamăresc pe El. El este Puternicul, Înţeleptul.

 

Al-Mumtahana

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) O, voi cei ce credeţi! Nu-i luaţi de prieteni pe vrăjmaşii Mei şi pe vrăjmaşii voştri. Voi îi întâmpinaţi cu prietenie, însă ei tăgăduiesc Adevărul ce v-a venit şi îl prigonesc pe Trimis şi pe voi înşivă fiindcă voi credeţi în Dumnezeu, Domnul vostru. Dacă ieşiţi să vă luptaţi pe calea Mea cautând mulţumirea Mea, însă le mărturisiţi în ascuns prietenie, Eu ştiu ceea ce voi tăinuiţi şi ceea ce destăinuiţi. Oricare dintre voi face astfel se rătăceşte de la Calea cea Dreaptă.

(2) Dacă vă vor avea ei în mână, vă vor fi vrăjmaşi, vă vor ocărî şi vă vor lovi şi s-ar bucura dacă aţi tăgădui.

(3) Nici rudele voastre, nici pruncii voştri nu vă vor fi de vreun folos în Ziua Învierii când El va judeca între voi. El este Văzătorul a ceea ce făptuiţi.

(4) Aveţi o frumoasă pildă în Abraham şi în cei dimpreună cu el când au spus poporului lor: “Noi vă desfidem pe voi şi pe cei cărora vă închinaţi în locul lui Dumnezeu. Ne lepădăm de voi! Vrăjmăşia şi ura să fie întotdeauna între noi şi voi până când veţi crede în Dumnezeu, Unul!” Precum şi în vorbele lui Abraham către tatăl său: “Eu voi cere iertare pentru tine, chiar dacă nu pot face nimic pentru tine înaintea lui Dumnezeu.” “Domnul nostru! Ţie ne încredinţăm! La Tine ne întoarcem, căci întru Tine este devenirea!

(5) Domnul nostru! Nu ne face pe noi prada celor care tăgăduiesc! Domnul nostru! Iartă-ne nouă! Tu eşti Puternicul, Înţeleptul.”

(6) Aveţi în ei o frumoasă pildă despre cei care îşi pun speranţa în Dumnezeu şi în Ziua de Apoi. Cel care întoarce spatele să ştie că Dumnezeu este Bogat, Lăudat.

(7) Dumnezeu ar putea pune prietenie între voi şi unii dintre cei pe care îi socotiţi vrăjmaşi. Dumnezeu este Atotputernicul! El este Iertător, Milostiv

(8) Dumnezeu nu vă opreşte de la a fi buni şi drepţi cu cei care nu s-au războit cu voi pe credinţă şi nici nu v-au prigonit din casele voastre. Dumnezeu îi iubeşte pe cei nepărtinitori.

(9) Dumnezeu vă opreşte de la a vi-i face prieteni pe cei care s-au războit cu voi pentru credinţă şi v-au prigonit din casele voastre şi au fost părtaşi la prigonirea voastră. Cei care-i fac prieteni, sunt nedrepţi!

(10) O, voi cei ce credeţi! Când credincioasele care s-au pribegit, vin la voi, puneţi-le la încercare. Dumnezeu ştie prea bine credinţa lor. Dacă le aflaţi credincioase nu le înapoiaţi tăgăduitorilor — ele nu le mai sunt îngăduite, ei nu le mai sunt îngăduiţi. Daţi-le ceea ce au cheltuit pentru ele. Nu vi se va face nici o vină dacă vă însoţiţi cu ele după ce le-aţi dat dota. Nu le ţineţi, însoţindu-vă cu ele, pe cele necredincioase. Cereţi ce aţi cheltuit şi să vă ceară şi ei ce au cheltuit. Aceasta este judecata lui Dumnezeu cu care El vă judecă. Dumnezeu este Ştiutorul, Înţeleptul

(11) Dacă vreuna dintre soţiile voastre fuge la tăgăduitori, iar voi îi veţi pedepsi pe aceştia, daţi despăgubire celor ale căror soţii au fugit pentru ceea ce au cheltuit. Temeţi-vă de Dumnezeu în care credeţi!

(12) O, Profetule! Când credincioasele vin la tine şi-ţi fac jurăminte de credinţă că nu vor alătura pe nimeni lui Dumnezeu, nu vor fura, nu vor preacurvi, nu-şi vor ucide pruncii, nu vor veni cu nici o mârşăvie născocită între mâinile şi picioarele lor, nu se vor răzvrăti asupra ta întru cele de cuviinţă, primeşte atunci jurământul lor de credinţă. Cere iertare lui Dumnezeu pentru ele. Dumnezeu este Iertătorul, Milostivul

(13) O, voi cei ce credeţi! Nu vă faceţi prieteni dintr-un popor asupra căruia Dumnezeu s-a mâniat şi nu are nici o speranţă pentru Viaţa de Apoi, aşa cum tăgăduitorii n-au nici o nădejde pentru cei din morminte.

 

As-Saff

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Cele din ceruri şi de pe pământ îl preamăresc pe Dumnezeu. El este Puternicul, Înţeleptul.

(2) O, voi cei ce credeţi! De ce spuneţi ceea ce nu faceţi?

(3) Mare urâciune este pentru Dumnezeu să spuneţi ceea ce nu faceţi!

(4) Dumnezeu îi iubeşte pe cei care luptă pe calea Sa în rânduri strânse de parcă ar fi o zidire turnată în plumb.

(5) Moise spuse poporului său: “O, popor al meu! De ce mă chinuiţi, când ştiţi că eu sunt într-adevăr trimisul lui Dumnezeu la voi?” Atunci când s-au abătut, Dumnezeu a făcut ca inimile lor să se abată. Dumnezeu nu călăuzeşte poporul desfrânat!

(6) Iisus, fiul Mariei, spuse: “O, fii ai lui Israel! Eu sunt, într-adevăr, trimisul lui Dumnezeu la voi ca să întăresc cele în Tora de dinaintea mea şi ca să vă vestesc un trimis ce va veni după mine şi al cărui nume va fi Ahmad.” Şi când acela veni la ei cu dovezi vădite, ei spuseră: “Aceasta este o vrajbă vădită!”

(7) Cine este mai nedrept decât cel care Îl huleşte pe Dumnezeu, când este chemat la Supunere? Dumnezeu nu călăuzeşte poporul nedrept.

(8) Aceştia vor să stingă cu gurile lor lumina lui Dumnezeu, însă Dumnezeu împlineşte Lumina în ciuda tăgăduitorilor.

(9) El este Cel ce l-a trimis pe profetul Său cu călăuzirea Sa, adevărata Lege, ca să o aşeze deasupra tuturor legilor în ciuda închinătorilor la idoli.

(10) O, voi cei ce credeţi! Vă pot arăta un negoţ care să vă mântuiască de o dureroasă osândă?

(11) Credeţi în Dumnezeu şi în trimisul Său! Luptaţi-vă pe calea lui Dumnezeu cu averile şi făpturile voastre. Aceasta va fi bine pentru voi. O, dacă aţi şti!

(12) Dumnezeu vă va ierta vouă păcatele voastre şi vă va lăsa să intraţi în Grădinile pe sub care curg râuri, cu locuinţe bune, în Grădinile Edenului. Aceasta este fericirea cea mare!

(13) Şi vă va da ceea ce vă place: un ajutor de la Dumnezeu şi o victorie grabnică. Vesteşte-le credincioşilor:

(14) “O, voi cei ce credeţi! Fiţi ajutoarele lui Dumnezeu, aşa cum odinioară, Iisus, fiul Mariei a spus apostolilor: “Cine sunt ajutoarele mele pe calea lui Dumnezeu?” Apostolii au spus: “Noi suntem ajutoarele lui Dumnezeu!” Unii dintre fiii lui Israel au crezut, alţii au tăgăduit. Noi i-am ajutat pe cei care credeau împotriva vrăjmaşilor lor, iar ei au fost învingători.

 

Al-Jumu'a

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Cele din ceruri şi de pe pământ Îl preamăresc pe Dumnezeu: Regele, Sfântul, Puternicul, Înţeleptul.

(2) El este Cel ce a trimis printre cei neştiutori, un profet luat dintre ei pentru a le recita versetele care-i curăţă, care-i învaţă Cartea şi înţelepciunea. Ei se aflau înainte într-o rătăcire vădită.

(3) El l-a trimis şi oamenilor ce va să vină şi care încă nu l-au întâlnit. El este Puternicul, Înţeleptul!

(4) Acesta este harul lui Dumnezeu pe care El îl dăruieşte cui voieşte. Dumnezeu este Stăpân Harului cel Mare!

(5) Cei care au fost încărcaţi cu Tora şi pe urmă n-au mai cărat-o, sunt asemenea măgarului încărcat cu cărţi. Urâtă este pilda acestor oameni care au socotit semnele lui Dumnezeu minciună! Dumnezeu nu călăuzeşte poporul nedrept!

(6) Spune: “O, voi evreilor! Dacă pretindeţi că voi, şi numai voi, sunteţi singurii prieteni ai lui Dumnezeu, atunci doriţi-vă moartea, dacă spuneţi adevărul!”

(7) Ei nu şi-o doresc însă deloc de teama a ceea ce mâinile lor au făptuit. Dumnezeu îi cunoaşte pe cei nedrepţi.

(8) Spune: “Moartea, de care fugiţi, vă va ajunge şi veţi fi aduşi înaintea Celui ce cunoaşte tăinuitul şi mărturisitul. El vă va da ştire de ceea ce aţi făptuit.

(9) O, voi cei ce credeţi! Când sunteţi chemaţi la rugăciunea de vineri, zoriţi-vă la amintirea lui Dumnezeu şi lăsaţi la o parte negoţul. Aceasta va fi mai bine pentru voi. O, dacă aţi şti!

(10) Atunci când rugăciunea s-a terminat, răspândiţi-vă prin ţinut şi căutaţi harul lui Dumnezeu! Amintiţi-L pe Dumnezeu mereu! Poate veţi fi fericiţi!

(11) Dacă văd însă vreo putinţă de negoţ ori de desfătare, vor alerga într-acolo lăsându-te în picioare! Spune: “Ceea ce se află la Dumnezeu este mai bun decât negoţul ori desfătarea!” Dumnezeu este prea bunul Înzestrător!

 

Al-Munaafiqoon

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Când făţarnicii vor veni la tine, îţi vor spune: Noi mărturisim că tu eşti trimisul lui Dumnezeu!” Dumnezeu ştie că tu eşti trimisul Său., precum Dumnezeu mărturiseşte şi că făţarnicii sunt mincinoşi.

(2) Ei şi-au luat jurămintele drept pavăză şi s-au îndepărtat de la calea lui Dumnezeu. Rău au făcut ceea ce-au făcut!

(3) Aceasta, căci ei întâi au crezut, apoi au tăgăduit. Inimile le-au fost pecetluite, încât nu mai pricep nimic.

(4) Când îi vezi, chipurile lor îţi plac. Când vorbesc, le asculţi vorba. Ei sunt asemenea unor grinzi împodobite! Ei socot că orice strigăt este asupra lor. Ei sunt vrăjmaşii voştri. Bagă de seamă la ei! Dumnezeu să-i dea morţii! Ei sunt de-a-ndoaselea!

(5) Când li se spune: “Veniţi! Trimisul lui Dumnezeu va cere iertarea pentru voi”, îşi vor întoarce capul şi îi vei vedea îndepărtându-se trufaşi.

(6) Nu le pasă dacă tu ceri iertarea pentru ei ori dacă nu ceri iertarea pentru ei! Dumnezeu nu le va ierta lor, căci Dumnezeu nu călăuzeşte poporul desfrânat.

(7) Ei sunt cei care spun: “Nu cheltuiţi nimic pentru cei din preajma trimisului lui Dumnezeu până când nu-l părăsesc.” Comorile cerurilor şi ale pământului sunt ale lui Dumnezeu, însă cei făţarnici nu înţeleg.

(8) Ei spun: “Dacă ne vom întoarce iar la Medina, cel puternic îl va alunga din cetate pe cel slab.” Puterea este a lui Dumnezeu, a trimisului Său şi a credincioşilor, însă cei făţarnici nu ştiu.

(9) O, voi cei ce credeţi! Averile şi pruncii voştri să nu vă îndepărteze de la amintirea lui Dumnezeu! Cei care fac astfel, sunt cei pierduţi.

(10) Daţi milostenie din ceea ce Noi v-am înzestrat, înainte ca moartea să vină la vreunul dintre voi, iar el să spună: “Domnul meu! Dacă mi-ai fi dat încă un răgaz, până la un soroc apropiat, aş fi dat milostenie şi aş fi fost drept.”

(11) Dumnezeu nu va da nimănui nici un răgaz când îi va veni sorocul. Dumnezeu este Cunoscător a ceea ce faceţi.

 

At-Taghaabun

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Cele din ceruri şi de pe pământ Îl preamăresc pe Dumnezeu. A Lui este împărăţia! A Lui este mărirea! El asupra tuturor are putere!

(2) El este Cel ce v-a creat pe voi: printre voi este necredinciosul, printre voi este credinciosul. Dumnezeu este Văzător a ceea ce făptuiţi.

(3) El a creat cerurile şi pământul întru Adevăr şi v-a dat vouă chip desăvârşit. Întru El este devenirea.

(4) El cunoaşte cele din ceruri şi de pe pământ. El ştie ceea ce tăinuiţi şi ceea ce destăinuiţi. Dumnezeu cunoaşte lăuntrul inimilor.

(5) Nu a venit la voi spusa despre tăgăduitorii de odinioară care au gustat urmările faptelor lor? Ei au avut parte de o dureroasă osândă.

(6) Aceasta, căci trimişii le veneau cu dovezi vădite, însă ei le spuneau: “Nişte oameni să ne călăuzească?” Ei fură tăgăduitori şi întoarseră spatele, iar Dumnezeu s-a lipsit de ei. Dumnezeu este Bogatul, Lăudatul.

(7) Tăgăduitorii îşi închipuie că nu vor fi sculaţi. Spune: “Ba nu! Pe Domnul meu, voi veţi fi sculaţi, iar apoi El vă va da ştire despre ceea ce aţi făcut. Aceasta Îi este lesne lui Dumnezeu!”

(8) Credeţi în Dumnezeu şi în trimisul Său, precum şi în Lumina pe care am pogorât-o. Dumnezeu este Cunoscător a ceea ce faceţi.

(9) Ziua când veţi fi adunaţi pentru Ziua de Adunare va fi ziua amăgirii deopotrivă. El le va şterge faptele rele celor care cred în Dumnezeu şi făptuiesc binele. El îi va lăsa să intre în Grădinile pe sub care curg râuri, unde vor veşnici. Aceasta este fericirea cea mare!

(10) Cei care au tăgăduit şi au socotit semnele Noastre minciuni vor fi soţii Focului, unde vor veşnici. Ce rea devenire!

(11) Nici o nenorocire nu va veni decât cu îngăduinţa lui Dumnezeu. Dumnezeu călăuzeşte inima celui care crede în El. Dumnezeu este Atotştiutor.

(12) Daţi ascultare lui Dumnezeu! Daţi ascultare Profetului! Să ştiţi, chiar dacă întoarceţi spatele, că asupra trimisului Nostru este doar înştiinţarea cea desluşită!

(13) Dumnezeu! Nu este dumnezeu afară de El. Credincioşii să se încredinţeze lui Dumnezeu!

(14) O, voi cei ce credeţi! Printre soţiile şi pruncii vostri aveţi un vrăjmaş! Fiţi cu băgare de seamă la ei! Dacă îngăduiţi şi iertaţi, să ştiţi că Dumnezeu este Iertător, Milostiv.

(15) Averile şi pruncii voştri nu sunt decât o ispită, pe când la Dumnezeu aveţi o mare răsplată.

(16) Temeţi-vă de Dumnezeu cât puteţi! Ascultaţi şi daţi ascultare! Daţi milostenie! Acesta va fi bine pentru voi. Cei care se vor feri de zgârcenia sufletelor lor, aceştia vor fi cei fericiţi!

(17) Dacă veţi da un împrumut frumos lui Dumnezeu, El vă va da înapoi îndoit şi vă va ierta vouă. Dumnezeu este Mulţumitor, Blând.

(18) El cunoaşte tăinuitul şi mărturisitul. El este Puternicul, Înţeleptul.

 

At-Talaaq

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) O, Profetule! Atunci când vă lepădaţi de femeile voastre, faceţi-o după răstimpul de aşteptare. Socotiţi cu grijă răstimpul de aşteptare. Temeţi-vă de Dumnezeu, Domnul vostru! Nu le alungaţi din casele lor şi nici ele să nu iasă, doar dacă au săvârşit o curvie vădită. Acestea sunt hotarele lui Dumnezeu, iar cel care le încalcă îşi face rău sieşi. Tu n-ai de unde să ştii, căci s-ar putea ca Dumnezeu să dea, după aceea, o altă poruncă.

(2) Când s-a întâmplinit sorocul hotărât, ţineţi-le cum se cuvine ori despărţiţi-vă de ele cum se cuvine. Chemaţi doi martori drepţi dintre voi şi depuneţi mărturie înaintea lui Dumnezeu. Aşa este îndemnat cel care crede în Dumnezeu şi în Ziua de Apoi. Celui care se teme de Dumnezeu, Dumnezeu îi va asigura întotdeauna o ieşire

(3) şi îi va dărui ceea ce nici nu socoate. Dumnezeu este de ajuns celui care se încrede în El. Dumnezeu duce la împlinire porunca Sa. Dumnezeu a dat o soartă fiecărui lucru.

(4) Răstimpul de aşteptare va fi de trei luni, chiar şi pentru acelea dintre femeile voastre care nu mai nădăjduiesc la cele femeieşti — dacă aveţi vreo îndoială — precum şi pentru cele care nu au încă cele femeieşti. Sorocul femeilor însărcinate se împlineşte odată cu naşterea. Celui ce se teme de Dumnezeu, Dumnezeu îi uşurează povara.

(5) Aceasta este Porunca lui Dumnezeu pe care El a pogorât-o asupra voastră. El îi şterge faptele rele celui ce se teme şi îi măreşte răsplata.

(6) Lăsaţi-le pe aceste femei să locuiască acolo unde locuiţi şi voi, după putinţa voastră. Nu le pricinuiţi suferinţe ca să le strâmtoraţi. Dacă sunt însărcinate aveţi grijă de ele până când nasc. Dacă alăptează copilul avut de la voi, daţi-le răsplata lor. Învoiţi-vă între voi cum se cuvine, însă dacă vă faceţi greutăţi unul altuia, atunci să-l alăpteze alta.

(7) Cel care trăieşte în îndestulare, să plătească după puterea sa. Cel care nu are decât cu ce trăi, să plătească după cum i-a dat Dumnezeu. Dumnezeu nu împovărează pe nimeni decât pe măsura putinţei pe care i-a dat-o. Dumnezeu va face ca după greutate să vină uşurare.

(8) Câte cetăţi n-au dat ascultare Poruncilor Domnului lor şi ale trimişilor Săi! Noi le-am judecat cu asprime şi le-am osândit la o osândă fără seamăn.

(9) Ele au gustat urmarea faptelor lor, iar sfârşitul faptelor lor a fost pierirea!

(10) Dumnezeu le-a pregătit osândă aspră. Temeţi-vă de Dumnezeu, voi cei dăruiţi cu minte şi care credeţi! Dumnezeu a pogorât asupra voastră o amintire.

(11) Un trimis vă recită versetele desluşite ale lui Dumnezeu ca să vă scoată din întunecimi către lumină, pe voi, cei care credeţi şi făptuiţi binele. Dumnezeu îi va lăsa să intre în Grădinile pe sub care curg râuri, unde vor veşnici. Dumnezeu le face o frumoasă dăruire.

(12) Dumnezeu este Cel ce a creat şapte ceruri şi pământul deopotrivă cu ele. Porunca pogoară între ele ca să ştiţi că Dumnezeu are putere asupra tuturor şi asupra tuturor se întinde ştiinţa Sa.

 

At-Tahrim

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) O, Profetule! De ce opreşti ceea ce Dumnezeu ţi-a îngăduit cu soţiile tale? Dumnezeu este Iertător, Milostiv.

(2) Dumnezeu vă cere să vă dezlegaţi de jurămintele voastre. Dumnezeu este Stăpânul vostru. El este Ştiutorul, Înţeleptul.

(3) Când Profetul a încredinţat o taină uneia dintre soţii, iar aceasta a dezvăluit-o altei soţii, Dumnezeu îi dădu de ştire Profetului. El îi dezvăluise numai o parte şi păstrase o parte ascunsă Atunci când o preveni de ceea ce a făcut, ea spuse:”Cine ţi-a dat de ştire?” El răspunse: “Mi-a dat de ştire Ştiutorul, Cunoscătorul”

(4) Dacă voi două vă căiţi înaintea lui Dumnezeu, înseamnă că inimile voastre se supun. Dacă veţi unelti însă împreună împotriva profetului, atunci să ştiţi că Dumnezeu este Stăpânul Său şi drept ajutoare are pe Gabriel şi pe orice om drept dintre credincioşi şi chiar pe îngeri.

(5) Dacă el vă alungă, Domnul său îi poate da în schimb alte soţii mai bune decât voi, supuse lui Dumnezeu, credincioase, pioase, pline de căinţă, slujitoare ale lui Dumnezeu, gata să plece în bejenie, fie dintre cele ce au mai fost măritate, fie fecioare.

(6) O, voi cei ce credeţi! Păziţi-vă pe voi şi pe ai voştri de Focul care se hrăneşte cu oameni şi pietre! Îngeri uriaşi şi aprigi veghează asupra Focului, iar ei nu nesocotesc porunca lui Dumnezeu, ci fac întocmai ce li se porunceşte.

(7) O, cei ce tăgăduiţi! Nu vă dezvinovăţiţi astăzi! Voi veţi fi răsplătiţi doar pentru ceea ce aţi făcut!

(8) O, voi cei ce credeţi! Întoarceţi-vă către Dumnezeu căindu-vă sincer. S-ar putea ca Domnul vostru să vă şteargă vouă faptele rele şi să vă lase să intraţi în Grădinile pe sub care curg râuri în Ziua când Dumnezeu nu va acoperi de ruşine nici pe Profet şi nici pe cei care, dimpreună cu el, au crezut. Lumina lor va zori în faţa şi de-a dreapta lor. Ei vor spune: “O, Doamne, Dumnezeul nostru! Desăvârşeşte-ne nouă lumina Iată-ne nouă! Tu eşti Atotputernicul!”

(9) O, Profetule! Luptă-te cu tăgăduitorii şi cu făţarnicii! Fii aspru cu ei! Singurul lor adăpost va fi Gheena. Ce rea devenire!

(10) Dumnezeu le-a dat ca pildă tăgăduitorilor pe femeia lui Noe şi pe femeia lui Lot. Amândouă traiau sub oblăduirea a doi oameni drepţi dintre robii Noştri. Ele i-au înşelat, însă nimic nu le-a slujit împotriva lui Dumnezeu. Li s-a spus: “Intraţi amândouă în Foc dimpreună cu cei care intră acolo!”

(11) Dumnezeu a dat ca pildă credincioşilor pe femeia lui Faraon, când spuse: “Domnul meu! Zideşte-mi, la Tine, o casă în Rai! Mântuieşte-mă de Faraon şi de lucrarea sa! Mântuieşte-mă de poporul nedrept!”

(12) Şi Maria, fiica lui Imran, care şi-a păzit fecioria! Noi am suflat din duhul Nostru asupra ei şi ea a mărturisit drept adevărate spusele şi Cărţile Domnului său. Ea a fost dintre cei devotaţi.