Quraish

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Pentru învoiala quraişiţilor,

(2) învoiala lor de unire la caravana de iarnă şi de vară,

(3) se închine Domnului acestui Lăcaş,

(4) căci El, la foame, i-a hrănit; căci El, la teamă, i-a liniştit!