Al-Kawthar

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Noi ţie ţi-am dăruit belşugul!

(2) Tu, roagă-te Domnului tău şi Lui îi jertfeşte,

(3) şi lipsit de urmaşi va fi cel care te urăşte!