Al-Masad

Makkan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Să-i piară minile lui Abu-Lahab şi el nsuşi piară!

(2) Să nu-i priască averea-i şi ceea ce a agonisit!

(3) Într-un foc cu vlvătaie fi-va aruncat

(4) dimpreună cu femeia sa, cărătoarea de vreascuri,

(5) cu o frnghie din sfoară de curmal legată de gt.