Al-Hujuraat

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) O, voi cei ce credeţi! Nu o luaţi naintea lui Dumnezeu şi a trimisului Său! Temeţi-vă de Dumnezeu! Dumnezeu este Auzitorul, Ştiutorul!

(2) O, voi cei ce credeţi! Nu vă ridicaţi glasurile peste glasul Profetului şi nu-i vorbiţi n gura mare, precum faceţi ntre voi, căci deşarte vor fi faptele voastre, fără să vă daţi seama.

(3) Cei care şi coboară nsă glasurile n preajma trimisului lui Dumnezeu, acelora Dumnezeu le-a pus la ncercare inimile ntru teamă şi ei vor căpăta iertare şi mare răsplată.

(4) Cei care te cheamă din afara ncăperilor, n majoritatea lor, nu au minte.

(5) Dacă ar răbda pnă cnd ai ieşi la ei, ar fi mai bine pentru ei. Dumnezeu este Iertător, Milostiv.

(6) O, voi cei ce credeţi! Dacă un desfrnat vă aduce o veste, limpeziţi-o ca să nu loviţi un popor din neştiinţă, iar apoi să vă pară rău de ceea ce-aţi făcut.

(7) Să ştiţi că ntre voi este trimisul lui Dumnezeu. Dacă, n multe treburi v-ar da ascultare, voi aţi avea de suferit. Dumnezeu v-a făcut nsă să iubiţi credinţa pe care a mpodobit-o n inimile voastre, precum v-a făcut să urţi tăgada, desfrnarea şi neascultarea. Aceştia sunt cei drept călăuziţi

(8) prin harul lui Dumnezeu şi binefacerea Sa. Dumnezeu este Ştiutor, Înţelept.

(9) Dacă două tabere de credincioşi se războiesc, mpăcaţi-le. Dacă una din ele s-a ridicat pe nedrept mpotriva celeilalte, luptaţi mpotriva celei ce s-a ridicat, pnă ce se va pleca naintea Poruncii lui Dumnezeu. Dacă se pleacă, mpăcaţi-le cu dreptate. Fiţi nepărtinitori! Dumnezeu i iubeşte pe cei nepărtinitori!

(10) Credincioşii sunt fraţi. Împăcaţi-i pe fraţii voştri! Temeţi-vă de Dumnezeu! Poate veţi fi miluiţi!

(11) O, voi cei ce credeţi! Să nu-şi bată joc unii oameni de alţii care ar putea fi mai buni dect ei. Şi nici unele femei de altele care ar putea fi mai bune dect ele. Nu vă defăimaţi unii pe alţii. Nu vă răniţi unii pe alţii cu porecle. Ce urt este numele rău după credinţă! Cei care nu se căiesc, aceia sunt nedrepţi!

(12) O, voi cei ce credeţi! Feriţi-vă mult de născociri, căci unele născociri sunt cu păcat. Să nu iscodiţi! Să nu vă vorbiţi de rău unii pe alţii n lipsă. I-ar plăcea vreunuia dintre voi să mănnce carnea fratelui său mort? Nu, urţi acest lucru! Temeţi-vă de Dumnezeu! Dumnezeu se ntoarce către cel care se căieşte, căci El este Milos.

(13) O, voi oameni! Noi v-am creat dintr-un bărbat şi o femeie şi v-am făcut popoare şi triburi ca voi să vă cunoaşteţi unii pe alţii. Cel mai cinstit dintre voi naintea lui Dumnezeu este cel mai temător. Dumnezeu este Ştiutor, Cunoscător.

(14) Beduinii spun: Noi credem! Spune: Voi nu credeţi, ci mai bine aţi spune: Noi ne supunem... Credinţa nu a intrat ncă n inimile voastre! Dacă daţi ascultare lui Dumnezeu şi trimisului Său, Dumnezeu nu vă va micşora din faptele voastre. Dumnezeu este Iertător, Milostiv.

(15) Credincioşii sunt numai cei care cred n Dumnezeu şi n trimisul Său şi nu se ndoiesc mai apoi şi se luptă pe calea lui Dumnezeu cu averile şi făpturile lor. Aceştia sunt cei sinceri.

(16) Spune: Îl nvăţaţi pe Dumnezeu legea voastră? Dumnezeu cunoaşte ceea ce este n ceruri, precum şi pe pămnt. Dumnezeu este Atotştiutor.

(17) Beduinii vor să le fii recunoscător pentru supunerea lor! Spune: Nu trebuie să vă fiu eu recunoscător pentru supunerea voastră, ci voi trebuie să-I fiţi recunoscători lui Dumnezeu că v-a călăuzit către credinţă, dacă spuneţi adevărul!

(18) Da, Dumnezeu cunoaşte Taina cerurilor şi a pămntului. Dumnezeu este Văzător a ceea ce făptuiţi.