Al-Mumtahana

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) O, voi cei ce credeţi! Nu-i luaţi de prieteni pe vrăjmaşii Mei şi pe vrăjmaşii voştri. Voi i ntmpinaţi cu prietenie, nsă ei tăgăduiesc Adevărul ce v-a venit şi l prigonesc pe Trimis şi pe voi nşivă fiindcă voi credeţi n Dumnezeu, Domnul vostru. Dacă ieşiţi să vă luptaţi pe calea Mea cautnd mulţumirea Mea, nsă le mărturisiţi n ascuns prietenie, Eu ştiu ceea ce voi tăinuiţi şi ceea ce destăinuiţi. Oricare dintre voi face astfel se rătăceşte de la Calea cea Dreaptă.

(2) Dacă vă vor avea ei n mnă, vă vor fi vrăjmaşi, vă vor ocăr şi vă vor lovi şi s-ar bucura dacă aţi tăgădui.

(3) Nici rudele voastre, nici pruncii voştri nu vă vor fi de vreun folos n Ziua Învierii cnd El va judeca ntre voi. El este Văzătorul a ceea ce făptuiţi.

(4) Aveţi o frumoasă pildă n Abraham şi n cei dimpreună cu el cnd au spus poporului lor: Noi vă desfidem pe voi şi pe cei cărora vă nchinaţi n locul lui Dumnezeu. Ne lepădăm de voi! Vrăjmăşia şi ura să fie ntotdeauna ntre noi şi voi pnă cnd veţi crede n Dumnezeu, Unul! Precum şi n vorbele lui Abraham către tatăl său: Eu voi cere iertare pentru tine, chiar dacă nu pot face nimic pentru tine naintea lui Dumnezeu. Domnul nostru! Ţie ne ncredinţăm! La Tine ne ntoarcem, căci ntru Tine este devenirea!

(5) Domnul nostru! Nu ne face pe noi prada celor care tăgăduiesc! Domnul nostru! Iartă-ne nouă! Tu eşti Puternicul, Înţeleptul.

(6) Aveţi n ei o frumoasă pildă despre cei care şi pun speranţa n Dumnezeu şi n Ziua de Apoi. Cel care ntoarce spatele să ştie că Dumnezeu este Bogat, Lăudat.

(7) Dumnezeu ar putea pune prietenie ntre voi şi unii dintre cei pe care i socotiţi vrăjmaşi. Dumnezeu este Atotputernicul! El este Iertător, Milostiv

(8) Dumnezeu nu vă opreşte de la a fi buni şi drepţi cu cei care nu s-au războit cu voi pe credinţă şi nici nu v-au prigonit din casele voastre. Dumnezeu i iubeşte pe cei nepărtinitori.

(9) Dumnezeu vă opreşte de la a vi-i face prieteni pe cei care s-au războit cu voi pentru credinţă şi v-au prigonit din casele voastre şi au fost părtaşi la prigonirea voastră. Cei care-i fac prieteni, sunt nedrepţi!

(10) O, voi cei ce credeţi! Cnd credincioasele care s-au pribegit, vin la voi, puneţi-le la ncercare. Dumnezeu ştie prea bine credinţa lor. Dacă le aflaţi credincioase nu le napoiaţi tăgăduitorilor ele nu le mai sunt ngăduite, ei nu le mai sunt ngăduiţi. Daţi-le ceea ce au cheltuit pentru ele. Nu vi se va face nici o vină dacă vă nsoţiţi cu ele după ce le-aţi dat dota. Nu le ţineţi, nsoţindu-vă cu ele, pe cele necredincioase. Cereţi ce aţi cheltuit şi să vă ceară şi ei ce au cheltuit. Aceasta este judecata lui Dumnezeu cu care El vă judecă. Dumnezeu este Ştiutorul, Înţeleptul

(11) Dacă vreuna dintre soţiile voastre fuge la tăgăduitori, iar voi i veţi pedepsi pe aceştia, daţi despăgubire celor ale căror soţii au fugit pentru ceea ce au cheltuit. Temeţi-vă de Dumnezeu n care credeţi!

(12) O, Profetule! Cnd credincioasele vin la tine şi-ţi fac jurăminte de credinţă că nu vor alătura pe nimeni lui Dumnezeu, nu vor fura, nu vor preacurvi, nu-şi vor ucide pruncii, nu vor veni cu nici o mrşăvie născocită ntre minile şi picioarele lor, nu se vor răzvrăti asupra ta ntru cele de cuviinţă, primeşte atunci jurămntul lor de credinţă. Cere iertare lui Dumnezeu pentru ele. Dumnezeu este Iertătorul, Milostivul

(13) O, voi cei ce credeţi! Nu vă faceţi prieteni dintr-un popor asupra căruia Dumnezeu s-a mniat şi nu are nici o speranţă pentru Viaţa de Apoi, aşa cum tăgăduitorii n-au nici o nădejde pentru cei din morminte.