At-Taghaabun

Madinan

În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.

(1) Cele din ceruri şi de pe pămnt Îl preamăresc pe Dumnezeu. A Lui este mpărăţia! A Lui este mărirea! El asupra tuturor are putere!

(2) El este Cel ce v-a creat pe voi: printre voi este necredinciosul, printre voi este credinciosul. Dumnezeu este Văzător a ceea ce făptuiţi.

(3) El a creat cerurile şi pămntul ntru Adevăr şi v-a dat vouă chip desăvrşit. Întru El este devenirea.

(4) El cunoaşte cele din ceruri şi de pe pămnt. El ştie ceea ce tăinuiţi şi ceea ce destăinuiţi. Dumnezeu cunoaşte lăuntrul inimilor.

(5) Nu a venit la voi spusa despre tăgăduitorii de odinioară care au gustat urmările faptelor lor? Ei au avut parte de o dureroasă osndă.

(6) Aceasta, căci trimişii le veneau cu dovezi vădite, nsă ei le spuneau: Nişte oameni să ne călăuzească? Ei fură tăgăduitori şi ntoarseră spatele, iar Dumnezeu s-a lipsit de ei. Dumnezeu este Bogatul, Lăudatul.

(7) Tăgăduitorii şi nchipuie că nu vor fi sculaţi. Spune: Ba nu! Pe Domnul meu, voi veţi fi sculaţi, iar apoi El vă va da ştire despre ceea ce aţi făcut. Aceasta Îi este lesne lui Dumnezeu!

(8) Credeţi n Dumnezeu şi n trimisul Său, precum şi n Lumina pe care am pogort-o. Dumnezeu este Cunoscător a ceea ce faceţi.

(9) Ziua cnd veţi fi adunaţi pentru Ziua de Adunare va fi ziua amăgirii deopotrivă. El le va şterge faptele rele celor care cred n Dumnezeu şi făptuiesc binele. El i va lăsa să intre n Grădinile pe sub care curg ruri, unde vor veşnici. Aceasta este fericirea cea mare!

(10) Cei care au tăgăduit şi au socotit semnele Noastre minciuni vor fi soţii Focului, unde vor veşnici. Ce rea devenire!

(11) Nici o nenorocire nu va veni dect cu ngăduinţa lui Dumnezeu. Dumnezeu călăuzeşte inima celui care crede n El. Dumnezeu este Atotştiutor.

(12) Daţi ascultare lui Dumnezeu! Daţi ascultare Profetului! Să ştiţi, chiar dacă ntoarceţi spatele, că asupra trimisului Nostru este doar nştiinţarea cea desluşită!

(13) Dumnezeu! Nu este dumnezeu afară de El. Credincioşii să se ncredinţeze lui Dumnezeu!

(14) O, voi cei ce credeţi! Printre soţiile şi pruncii vostri aveţi un vrăjmaş! Fiţi cu băgare de seamă la ei! Dacă ngăduiţi şi iertaţi, să ştiţi că Dumnezeu este Iertător, Milostiv.

(15) Averile şi pruncii voştri nu sunt dect o ispită, pe cnd la Dumnezeu aveţi o mare răsplată.

(16) Temeţi-vă de Dumnezeu ct puteţi! Ascultaţi şi daţi ascultare! Daţi milostenie! Acesta va fi bine pentru voi. Cei care se vor feri de zgrcenia sufletelor lor, aceştia vor fi cei fericiţi!

(17) Dacă veţi da un mprumut frumos lui Dumnezeu, El vă va da napoi ndoit şi vă va ierta vouă. Dumnezeu este Mulţumitor, Blnd.

(18) El cunoaşte tăinuitul şi mărturisitul. El este Puternicul, Înţeleptul.